Stmaarten1

Utrecht 900 jaar: Sint-Maarten als Stadspatroon

Utrecht viert 900-jaar stad, de Universiteit viert het zomerfeest van Sint-Maarten op 3 en 4 juli 2022. Een feest met middeleeuwse muziek, een tentoonstelling in de Domkerk, een publieksboek en een documentaire over deze bijzondere heilige. Dit feest is bij het grote publiek minder bekend dan 11 november maar verdient zeker meer aandacht. Tijdens dit feest staat de band van de bewoners van Utrecht met de middeleeuwse patroonheilige centraal. Het wonder van Sint-Maarten houdt nog altijd stand: ook in hedendaagse multicultureel Utrecht is de stadspatroon nog altijd een verbindende factor.

Prof. dr. Els Rose gaf op 20 april een voorproefje van het aankomende feest met een lezing over Sint-Maarten als stadspatroon.
Ze duikt in de geschiedenis van de middeleeuwse stad en zoekt naar de betekenis van Sint-Maarten voor de inwoners van Utrecht, van toen en nu.

Allereerst wordt een historisch overzicht gegeven hoe Utrecht is ontstaan, Fort Trajectum, de kerken rond het domplein, het bisschoppelijk paleis, de ommuurde stad, het afbreken van de ommuring.
Van 2 juni (stadsdag) tot 11 november (Sint Maarten) vindt er een viering plaats.
Het thema 'stad zonder muren' staat voor; open, gastvrij en verbonden met elkaar.

Sint Maarten vind je overal terug in de stad, van de windvaan op de Domtoren, het stadswapen, tot de Martines klok. Als deze geluid wordt verspreiden de woorden, die er als randschrift op staan, zich over de stad.MartinesKlok

Gregorius, bisschop van Tours (573-594), begint met immateriële relieken te beschrijven.Gregorius

Dan wordt er verteld hoe Sint Maarten in Utrecht is terechtgekomen.
Dat kwam door Radboud, bisschop van Utrecht (899/900 - 917), waarvan in de Broerenkerk in Zwolle nog een gewelfschildering uit de 16e eeuw te vinden is.
Door de Noormannen, die Utrecht hadden verwoest, resideerde hij niet in Utrecht maar in Deventer. Radboud was schrijver, dichter en componist.Radboud

4 Juli is een belangrijke dag: Translatio Martini, ooit het overbrengen van de relieken van de heilige naar Tours. Mooi is het verhaal dat het de dagen ervoor niet lukte totdat iemand bedacht dat op 4 juli Martinus wijding was en op die dag lukte het wel.
Daarom de viering op 3 en 4 juli.

Er is meer te vinden op https://hetwondervansintmaarten.nl/