Online-presentatie: Blijven Zingen of Zwijgen

75 jaar bevrijding en nu coronatijd. Opmerkelijk zijn de parallellen. Mensen uit koren moesten toen leven in onzekerheid en angst. Zich voortdurend aanpassen aan omstandigheden en regelingen waar ze niet om gevraagd hadden. Zo moeten wij dat nu ook. Maar er zijn ook verschillen. Zij hoefden in intieme kring geen sociale afstand te houden. Maar het was oorlog buiten…

Op 25 maart 2020 zou Frederiek Eggink een lezing houden over het onderzoek dat zij samen met Gerard Maassen deed naar de grote Utrechtse koren in tijden van bezetting en de Kultuurkamer, 1939-1946. Zij heeft voor ons nu een samenvatting gemaakt van haar lezing.

Blijven zingen of zwijgen? Waarom kozen sommige koren ervoor om te zwijgen en andere er juist voor om door te zingen? Had dit te maken met het wel of niet aansluiten bij de Kultuurkamer of waren er ook andere redenen aan te wijzen? Aan de hand van archieven over het koorleven in Utrecht startten Frederiek en Gerard een onderzoek. 

Ze merkten dat het dagelijks en culturele leven in de oorlog veel complexer was dan vaak gedacht wordt. Lange tijd stond het verhaal van de oorlog in het teken van goed of fout: verzet of collaboratie? Iets anders was er niet. Nu is bekend dat de houding van het grootste deel van de Nederlandse bevolking ‘grijs’ te noemen was. Ze deden noch het één, noch het ander. Iedereen probeerde zoveel mogelijk zijn of haar eigen bestaan te leven, zoals ze dat gewend waren voor de oorlog. Je zocht het gevaar niet op en probeerde de eerste jaren maar zo veel mogelijk te doen wat de bezetter van je vroeg. Zo handelden ook de besturen van de Utrechtse koren, tot het in hun ogen niet meer ging. 

De presentatie van Federiek bevat drie onderdelen:

1. De Matthäus-Passion van Willem Mengelberg (1939)
 

2. De presentatie zelf: zie de pdf onderaan deze pagina.

3. Merck toch hoe Sterck (mannenkoor) 


Verder lezen....

Boek Blijven zingen of zwijgen

Bijlage(n)
Presentatie Blijven Zingen of Zwijgen