Natuursteen aan de Domtoren

Omdat de restauratie van de Domtoren in dit nieuwe jaar wordt voltooid en de steigers langzaam worden verwijderd, heeft Timo Nijland een lezing gegeven over hoe de restauratie is verlopen. Gedurende de restauratie zijn onder andere alle stenen aan de buitenkant van de toren nagekeken en eventueel vervangen.

De Domtoren in Utrecht, gebouwd 1321-1382, is een uniek monument in Nederland en bevat een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen. Spreker Timo Nijland gaf tijdens de lezing een overzicht van 700 jaar natuursteengebruik aan de toren, van de bouwtijd via begin 16e-eeuwse renovaties en de restauratiecampagnes van 1823-1866, 1899-1931 en 1973-1975 tot de huidige restauratie. Het totaal aantal toegepaste steensoorten is na opschoning geschat op tenminste 43. Enkele steensoorten zijn in meer detail behandeld, waaronder Drachenfels en Montemerlo trachiet en Doornikse, Reffroy, Devoon, Saint-Pierre Aigle en Croix-Huyart-kalksteen.

Timo Nijland is geoloog en sinds medio 2000 verbonden aan TNO in Delft als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van steenachtige bouwmaterialen. Hij houdt zich met name bezig met onderzoek naar en advies op het gebied van degradatie, identificatie en conservering van natuursteen, historische mortels en beton in gebouwd erfgoed.

Tips

Onder deze pagina staat een wetenschappelijk artikel van Timo Nijland over het natuursteen van de Domtoren.

Ook leuk is de volgende stadswandeling over Utrecht in steen: Stenen rond de Dom. Een stadswandeling langs 2000 jaar natuursteen als bouwmateriaal

En voor de liefhebbers die een stuk van de Domtoren willen bezitten, kijk op Van Dom tot Steengoed

Natuursteen 3

Natuursteen 2

Natuursteen 4

Natuursteen stadswandeling

Bijlage(n)
700 Jaar Natuursteengebruik