Leen Dorsman Vdmonde2021

36e Van der Monde-lezing: Van natio tot corps

Op dinsdag 29 juni 2021 vond - met enige vertraging - de 36e Van der Monde-lezing plaats in de Pieterskerk in Utrecht. Deze lezing werd verzorgd door Leen Dorsman, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis en jarenlang een gewaardeerd lid van de redactie van het tijdschrift Oud-Utrecht. Vanwege de Corona-maatregelen kon deze helaas alleen via een livestream bijgewoond worden, een klein gezelschap van zo’n 40 mensen die na de eerste lockdown in 2020 lid werden van Oud-Utrecht waren uitgenodigd de lezing live bij te wonen. De lezing is geregistreerd en naderhand online geplaatst.

Aanleiding voor deze lezing was het 77e lustrum van de Universiteit Utrecht. Vanaf het ontstaan van de universiteiten in de twaalfde eeuw hebben studenten zich georganiseerd. Dat was ook in Utrecht het geval nadat de universiteit in 1636 was gesticht. De vorm van die organisaties was niet altijd dezelfde en aan het eind van de achttiende eeuw worden de eerste trekken zichtbaar van wat in de negentiende eeuw het studentencorps zou worden. Reuring, geweld en ontgroening vormen de rode draad in dit verhaal.