gdj-vdmondelezing2.jpg

21e Van der Monde-lezing

14 februari 2006

Vanaf het jaar 2006 start het project Domplein 2013, waardoor Utrecht in zeven jaar een voor ieder toegankelijke schatkamer rijker zal zijn. In dit project zullen rond en - vooral - onder het Domplein zeven historische lagen worden ontsloten, vanaf de Romeinse tijd tot heden. Te denken valt aan het Castellum, het keizerlijk paleis Lofen en de Romeinse Route.

Voorafgaand geschiedkundig onderzoek heeft in het laatste decennium ettelijke verrassende resultaten opgeleverd. De resultaten van vier haalbaarheidsstudies zijn inmiddels gepubliceerd. In feite gaat het nu om een algehele herontwikkeling, die het plein een door het verleden geïnspireerde nieuwe belevingswaarde zal geven.

Spreker Theo van Wijk bood in de Pieterskerk een virtuele rondgang rond het Domplein. Sommige van de ruim twintig deelprojecten passeerden de revue, waardoor de erfenis van twee millennia Utrechtse, vaderlandse en Europese geschiedenis tastbaar werd. De toehoorders kregen zo een goede indruk van de bijzondere aard en de waarde van de al te lang goeddeels verborgen gebleven rijkdom van het plein. De lezing werd nog aangevuld met illustratie-materiaal over vergelijkbare ondernemingen in Duitsland en Groot-Brittannië.

De architect Theo M.A.van Wijk is de geestelijke vader van en de stuwende kracht achter het Project Domplein 2013. In deze Stichting, een particulier initiatief, bundelen private en publieke partners hun krachten. Zij weten zich gesteund door Gemeente, Provincie en Rijk.

Zie ook: Domproject 2013.