Overzicht

1986   R. Meischke De contouren van huis en hof in een middeleeuwse stad
1987 T.A.S.M. Panhuysen Trajectum ad Mosam ‚ Stad Sinds Servaes
1988 C.L. Temminck Groll Romaanse kerken in Utrecht
1989 J.H.F. Bloemers Utrecht en de archeologie van de Romeinse tijd in het centrum van Nederland
1990 M.J. Bok Pieter Saenredam in Utrecht
1991 B.J.M. Klück Het complex van het Duitse Huis
1992 T.J. Hoekstra 20 jaar onderzoek als stadsarcheoloog
1993 A.F.E. Kipp De Gertrudiskapel in relatie tot andere Utrechtse schuilkerken
1994 D.J. de Vries Architectonische relaties tussen Neder- en Oversticht in de late Middeleeuwen
1995 H.L. de Groot Utrecht, een grensgeval?
1996 B. van Santen Jongere bouwkunst: verleden en toekomst
1997 M. Montforts Trajectum ad Rhenum, 400 jaar Romeinen in Utrecht
1998 C.C.S. Wilmer Historisch groen. De geschiedenis van het openbaar groen in de stad Utrecht
1999 E.P. Graafstal en H.L. Wynia De bewoningsgeschiedenis van Leidsche Rijn
2000 H.L. de Groot en B.J.M. Klück De bouwgeschiedenis van het stadhuis van Utrecht
2001 R. de Kam Een moderne verkeersader als leidraad voor het verleden
2002 C.L. van Groningen Het leven op de Stichtse Lustwarande vanaf de 17de tot de 20ste eeuw
2003 C. Douma Drie historische 'Spoorweg-bolwerken' aan het Moreelsepark
2004 W.H. Vroom De Utrechtse Dom en andere kathedralen
2005 J. Bazelmans en E.Graafstal Pompeï aan de Rijn - over het Romeinse schip in Leidsche Rijn
2006 Theo M.H. van Wijk Domplein toont zijn schatten - over het Domproject 2013
2007 drs. H. Hundertmark en dr. K. van Vliet
De Paulusabdij: ooit aan de Hamburgerstraat
2008 prof. dr. Mart J. van Lieburg
Gezondheid en ziekte in oud-Utrecht
2009 Prof. Dr. M. C. Kuipers en Dr. J. Renes
Manhattan aan de Oude Gracht?
2010 Koen Ottenheym
Utrechtse ridderhofsteden uit de Gouden Eeuw
2011 drs. Casper Staal
Processies in het laatmiddeleeuwse Utrecht en een onbekend handschrift
2012 ing. Paul Berends
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
2013 prof. Renger de Bruin
De Vrede van Utrecht
2014 Marc de Beyer
Hoe we de culturele waarde van religieus erfgoed kunnen bepalen, en welke keuzes we vervolgens kunnen maken
2015 René de Kam
Geschiedenis in drie dimensies - 3D als onderdeel van de stedelijke geschiedschrijving
2016 Herre Wynia
De tijd tussen het vertrek van de Romeinen en de komst van de Noormannen
2017 Marieke van Dinter Vroegere rivierlopen in Utrecht
2018 Linda Dielemans
Utrecht in de prehistorie
2019 Arjan den Boer en Bettina van Santen Utrecht bouwt, 1945-1975
2020 René de Kam De ommuurde stad
2021 Leen Dorsman Van natio tot corps
2022 Tijn Pieren Zoeken naar Paleis Lofen
2023 Eric Jorink Verlichting
2024 Saskia Stevens Constructing the Limes

Bijlage(n)
vdml-17022004.pdf