Vdmonde2024 8

39e Van der Monde-lezing: Constructing the Limes

Op woensdag 20 maart vond de 39e Van der Monde-lezing plaats met als thema Constructing the Limes door dr. Saskia Stevens. De lezing was uitverkocht maar je kunt hier de video bekijken.

vdMonde2024

In 2021 is het prijswinnende project Constructing the Limes van start gegaan, een grensverleggend interdisciplinair onderzoeksproject dat zich buigt over de grens van het Romeinse Rijk in Nederland, beter bekend als de Nedergermaanse Limes. 

Saskia Stevens licht een tipje van de sluier op: "Ons project onderzoekt wat voor grens die Nedergermaanse Limes was, hoe deze de mobiliteit van mensen beïnvloedde en de verspreiding van goederen en gewassen. Daarnaast bestuderen we hoe deze grens als erfgoed nog steeds zichtbaar wordt gemaakt en hoe het onze hedendaagse perceptie van grenzen heeft gevormd. Aan de hand van archeologische vondsten en technieken uit de natuurwetenschappen, brengen we in kaart hoe de Limes als grens werkte en onderzoeken we de rol van de grens als een levendige ontmoetingsplaats, waar verschillende culturen elkaar ontmoetten en mogelijk nieuwe identiteiten ontstonden. Samenwerking met burgers (Citizen Science) en vrijwilligers is hierbij van groot belang. Daarnaast verkent ons team wat de invloed van de Romeinse grens op de politieke begrenzing en identiteit van Nederland en Europa is geweest, van de late Middeleeuwen tot het heden, en hoe de Limes soms op een anachronistische manier wordt gebruikt om het hedendaagse politieke beslissingen te rechtvaardigen. Het doel van het project is om samen met verschillende partners wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek.”

Saskia Stevens werkt als universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de Oudheid & Antieke Cultuur. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis en archeologie van de Romeinse tijd. Haar onderzoek richt zich op de dynamiek en betekenis van grenzen en grenslandschappen in het Romeinse Rijk. Momenteel is ze projectleider van het interdisciplinair onderzoeksproject over de Romeinse rijksgrens (Limes) in Nederland gefinancierd door NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Constructing the Limes (2021-2026).

vdMonde2024 2

 

vdMonde2024 8

Saskia Stevens tijdens de lezing.

Saskia Steven Constructing the Limes Crossing the Rubicon

Project Constructing the Limes Saskia Stevens

vdMonde2024 7

Dankjewel voor de interessante lezing.

Fotografie: Marcella Dorigo en Dick de Jong.

Je kunt hier de hele lezing bekijken ...