Vandermondelezing2017 680 64

32e Van der Monde-lezing: Vroegere rivierlopen in Utrecht

Op 7 februari hield fysisch geograaf Marieke van Dinter traditiegetrouw in Pieterskerk de jaarlijkse Nicolaas van der Monde-lezing, getiteld Vroegere rivierlopen in Utrecht. Dit onderwerp houdt archeologen, historici en geologen al ruim een eeuw bezig.

Marieke van Dinter heeft de ligging en de ontwikkeling van de rivierbeddingen  van de Rijn en de Vecht in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen gereconstrueerd en daarvan gaf zij in haar lezing een boeiende presentatie. Deze reconstructie is gebaseerd op nieuwe geo-archeologische gegevens, afkomstig van de grootschalige opgravingen die in de laatste decennia in Leidsche Rijn hebben plaatsgevonden en kleinschalige in de stad Utrecht.

Reconstructietekeningen en -kaarten en foto's van landschappen elders in Europa illustreerden hoe het grondgebied van de huidige stad Utrecht er in de eerste eeuwen van onze jaartelling moet hebben uitgezien.

Foto's: Marcella Dorigo.

Videoregistratie

Voor het eerst zijn er opnames van een Van der Monde-lezing gemaakt. We hopen dat dit een oplossing is voor die mensen die er niet bij konden zijn omdat er veel meer mensen geïnteresseerd waren in de lezing dan er in de Pieterskerk toegelaten konden worden.

Voor komend jaar zal er worden gezocht naar een manier om de verhoogde populariteit op te vangen.