Fockema En Van Lynden

Oud-Utrecht en de Universiteit Utrecht zijn jarig

We vieren dit jaar de verjaardagen van de Historische Vereniging Oud-Utrecht en van de Universiteit Utrecht en van het UMC. 

98 jaar Oud-Utrecht

Op 12 maart 2021 was de 98e verjaardag van Oud-Utrecht, op naar de 100! De oprichting van historische vereniging Oud-Utrecht kwam tot stand na een uitnodiging van burgemeester Fockema Andreae op 5 februari 1923 aan achttien ingezetenen, ‘bekend om of verdacht van belangstelling in het stedelijk verleden, om te komen tot oprichting van een vereniging, die zich met de historie van de stad zou bezighouden.’

385 jaar Universiteit Utrecht

Op 26 maart was de 385e verjaardag van de Universiteit Utrecht en van het UMC. Het thema van het universiteitslustrum is: morgen maken we samen. We vieren de verjaardagen van Oud-Utrecht, de Universiteit Utrecht en het UMC met een verrassing bij het Tijdschrift Oud-Utrecht van 1 april, over de relatie tussen de stad en de Universiteit Utrecht.

Afbeelding: burgemeester dr. J.P. Fockema Andreae (links) en president-curator van de universiteit A. F. baron van Lynden op de tentoonstelling Lustra van de Utrechtsche Hoogeschool die door het Corpsmuseum met hulp van de Vereniging Oud-Utrecht werd ingericht in het gebouw van de Volksuniversiteit (Nieuwegracht 41) te Utrecht.

X94287 99866 Fockema en van Lynden

Academiegebouw

Lustrum Universiteit