Algemeen

De Vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 als historische vereniging voor stad en provincie Utrecht. In 2023 viert Oud-Utrecht het honderdjarig bestaan. Dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan.

Burgemeester Fockema Andreae nodigde op 5 februari 1923 achttien ingezetenen uit, 'bekend om of verdacht van belangstelling in het stedelijk verleden, om te komen tot oprichting van een vereniging, die zich met de historie van de stad zou bezighouden'. De oprichting kwam tot stand op 12 maart 1923.

Hier vertellen we meer over de plannen voor de viering van het eeuwfeest

Doel lustrumviering 

Nieuwe verhalen ontdekken en vertellen (en daarmee onze doelgroep verbreden/ons werkgebied vergroten). Dat doen we door:

 • nieuwe doelgroepen te betrekken;
 • de wijken/buurten in te trekken;
 • bestaande en nieuwe partners te betrekken.

Educatiewerkgroep

Jonge geschiedenis voor jonge mensen.” Dat doen we door:

 • Ons cadeau aan de stad een erfgoed Doe-Boek;
 • Het Doe-Boek wordt verstrekt aan de basisschoolleerlingen in de bovenbouw;
 • Een lesbrief om vanaf de meivakantie tot na de zomer met het Doe-Boek aan de slag te gaan;
 • Geen verplichting, vrij zoeken naar erfgoed in je buurt of wijk;

Feestwerkgroep 

“Een feestmoment met meerdere hoogtepunten.” Dat doen we door:

 • viering van de verjaardag van Oud-Utrecht (12 maart) in het stadhuis met lezingen en een expositie;
 • organisatie van twee maal "de Grote Excursie";
 • een symposium en de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis;
 • het slot, rondom de presentatie van het jaarboek

Campagnecommissie

“Inwoners enthousiasmeren voor de geschiedenis van hun omgeving, die verrassend, inspirerend en divers is.” Dat doen we door:

 • met Oud-Utrecht de buurten in te trekken;
 • tweewekelijks artikelen in de DUIC te publiceren;
 • mee te werken aan een Straatnamenboek en verschillende ‘ludieke producten’


Hulp gezocht!
 

We kunnen extra denkkracht en ‘handjes’ goed gebruiken! 
Enthousiast?  Aanmelden via: 100jaar@oud-utrecht.nl

In de aanloop naar de viering van het 100-jarig bestaan zijn al enkele activiteiten uitgevoerd.
Daarover kunt u hier ook meer lezen. U vindt ze in de lijst naast dit bericht.

Onder deze pagina vind u het artikel Negentig jaar bij de tijd uit het tijdschrift van 2013.
Daarin beschrijft Ton van Schaik de oprichting van de vereniging en een aantal ontwikkelingen uit de periode 1923-2013.

----

Comité van Aanbeveling 100 jaar Historische Vereniging Oud-Utrecht:

 • Burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma
 • Commissaris van de Koning, Hans Oosters
 • Rector Magnificus Universiteit Utrecht, Henk Kummeling
 • Voorzitter CvB Hogeschool Utrecht, Jan Bogerd
 • Voorzitter Utrechtse Historische Studenten Kring, Dax Antheunisse

 

 

Bijlage(n)