Oud-Utrecht 100 jaar

De Vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 als historische vereniging voor de stad Utrecht. Na de oorlog kwam daar de provincie bij, sinds enige jaren is dat gereduceerd naar stad en regio Utrecht. In 2023 viert Oud-Utrecht het honderdjarig bestaan. Dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan.

Burgemeester Fockema Andreae nodigde op 5 februari 1923 achttien ingezetenen uit, "bekend om of verdacht van belangstelling in het stedelijk verleden, om te komen tot oprichting van een vereniging, die zich met de historie van de stad zou bezighouden". De oprichting kwam tot stand op 12 maart 1923. 

Comité van Aanbeveling 100 jaar Historische Vereniging Oud-Utrecht:

 • Burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma
 • Commissaris van de Koning, Hans Oosters
 • Rector Magnificus Universiteit Utrecht, Henk Kummeling
 • Voorzitter CvB Hogeschool Utrecht, Jan Bogerd
 • Voorzitter Utrechtse Historische Studenten Kring, Dax Antheunisse

In het kader van het lustrum hebben we tot-nog-toe toezeggingen ontvangen van subsidies ten bedrage van € 15.000.
Daarnaast ondersteunen enkele organisaties ons door rekeningen voor ons te betalen of door juist geen rekening te sturen.
Het gaat om:

 • De gemeente Utrecht
 • Stichting Elise Mathilde fonds
 • Het Evert Zoudenbalch huis
 • Stadsherstel Droste fonds
 • K.F. Hein fonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Het Utrechts Archief
 • De gemeentebibliotheek
 • De Inktpot

Activiteitenkalender april, mei, juni en juli 2023.
Alle activiteiten komen ook in de agenda op deze site. Daar kunt u zich aanmelden.

Tentoonstelling 100 jaar (Oud-) Utrecht 
Tekeningen van Stichting De Inktpot
De tentoonstelling is nu te zien in het Utrechts Archief
Adres: Hamburgerstraat 28, Utrecht
De periode: woensdag 19 april 2023 tot 29 december
Locatie in het gebouw: onderste verdieping

De tentoonstelling komt ook in de bibliotheek op de Neude.
Adres: Neude 11, Utrecht
De periode: maandag 3 juli t/m zondag 30 juli 2023
Locatie in het gebouw: 2e verdieping (bij Filmzaal) 

En de tentoonstelling komt ook in het Stadskantoor. 
Adres: Stadsplateau 1, Utrecht 
De periode: zaterdag 28 oktober t/m woensdag 29 november
Locatie in het gebouw: 1ste verdieping 

Jubileum Wijkentour 
Oud-Utrecht viert het eeuwfeest ook in de wijken van Utrecht! Zo kun je een speurtocht met de kinderen doen door de wijk, nieuwe weetjes uit je wijk ontdekken bij de historische wandeling met een gids of tijdens de Wijk Geschiedenis Quiz! De wijkentour gaat naar de volgende wijken:

 1. Mei: Hoograven/Tolsteeg - Op zondag 14 mei is er een programma in de wijk Hoograven/Tolsteeg.
 2. Juni: Kanaleneiland - Op zaterdag 3 juni is er een programma in de wijk Kanaleneiland.
 3. Juli: Lombok - Op zondag 2 juli is er een programma in de wijk Lombok.
 4. September - Op zondag 3 september is er een programma in de wijk Veemarkt / Voordorp /Tuindorp Oost. 
 5. Oktober - Op zaterdag 7 oktober is er een programma in Leidsche Rijn.
 6. Oktober - Op zondag 29 oktober is er een programma in Zuilen. 
 7. December - Op zaterdag 2 december is er een programma in Overvecht. 

12 mei De Joodse Raad van Utrecht
Bibliotheek Neude, vrijdag 12 mei 2023 17:15-18:00 uur
programma:
Presentatie door Jim Terlingen  

21 mei Grote Excursie
Het Utrechts Archief, zondag 21 mei, 10:45-17:00 uur  
Het thema van de Grote Excursie is Het Utrechtse kerkenkruis en zijn immuniteiten. 
We bezoeken de vroegere immuniteiten die behoorden bij de kerken van het Utrechtse kerkenkruis. Dat waren de Janskerk, de Pieterskerk, de Mariakerk en de kerk van de Paulusabdij, alle gelegen rond de Domkerk en de Salvatorkerk op het tegenwoordige Domplein. 
Let op: deze activiteit is alleen voor leden van Oud-Utrecht!

31 mei Utrecht en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Bartholomeus Gasthuis, woensdag 31 mei 2023 19:30-21:30 uur
programma:
Lezing door Ronald Hamberg

9 juni Verdwenen horeca in Utrecht
Bibliotheek Neude, vrijdag 9 juni 17:15-18:00 uur
programma: 
Presentatie door Arjan den Boer en Ton van den Berg

28 juni De archeologen Holwerda en Van Giffen op het Domplein
Bartholomeus Gasthuis, woensdag 28 juni 19:30-21:30 uur
programma:
Lezing door Leo Verhart

 

Verslagen van activiteiten die voorbij zijn staan op deze site. 

Tentoonstelling 100 jaar (Oud-) Utrecht
Stadhuis Utrecht, van 28-02 tot en met 24-03. De tentoonstelling hangt nu bij het Utrechts Archief. 
10 decennia geschiedenis van de stad Utrecht, getekend door 10 tekenaars van stripcollectief De Inktpot

3 maart Openingsprogramma tentoonstelling 100 jaar Oud-Utrecht
Aanleiding voor de tentoonstelling, Dick de Jong voorzitter Oud-Utrecht
Interviews met tekenaars De Inktpot
Opening door Heleen Zijlstra, Hoofd Erfgoed gemeente Utrecht

10 maart Historisch Café: 100 jaar en verder, Oud-utrecht en monumentenzorg.
Een kleine geschiedenis van de monumentenzorg van Utrecht en de rol van Oud-Utrecht, door Dick de Jong
Niets is zo duurzaam als een monument, een terugblik naar de toekomst, door Bas van de Griendt 

12 maart Verjaardag Oud-Utrecht
Welkom door locoburgemeester Eelco Eerenberg
Korte terugblik op 100 jaar Oud-Utrecht door voorzitter Dick de Jong
Overhandiging door Oud-Utrecht aan locoburgemeester en aanwezige kinderen van Cadeau aan de stad

17 maart Boekpresentatie 'Post uit Utrecht'
Introductie door schrijvers Bettina van Santen en Fred Vogelzang van het boek Post uit Utrecht. Prentbriefkaarten van de stad Utrecht uit de collectie Lisman 1900-1925.

24 maart Boekpresentatie ‘Een Dom en de stad rondom. Acht wandelingen door historisch Utrecht’
Introductie door kunsthistoricus Hans Ebbink over Stadswandelgids met acht stadsroutes en tekst door Jan Engelman uit Tweede Wereldoorlog, met foto’s van Nico Jesse. Een samenwerking van Oud-Utrecht en Salon Saffier.

29 maart Lezing Verdwenen groen - Utrecht langs 19e eeuwse tuinen en parken
Lezing door Michiel Plomp

12 april Lezing Van Beeldenstorm tot Vredenburg's val
Lezing door Marlies van Leeuwen

14 april Presentatie van het Utrechts straatnamenboek
Presentatie door Erik Tigelaar

-----

Beelden op de website
We hebben wat feestelijke beelden opgezocht en bovenaan onze website geplaatst. Wat zie je zoal voorbij komen?

 • Demonstratie carrouselrijden ter gelegenheid van het Feest van Kleur rond de herdenking van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 (1913). Fotograaf G. Jochmann
 • Portret van W. de Jager-Stekelenburg, geboren 7 juli 1823. Op 7 juli 1923 werd zij 100 jaar
 • Afbeelding van de carnavalsoptocht door de Potterstraat, met enkele verklede leden van de carnavalsvereniging De Jokers (1983). Foto: Gemeentelijke archiefdienst
 • Afbeelding van de optocht door de Burg. Reigerstraat tijdens een maskerade ter gelegenheid van het 290-jarig bestaan van de Universiteit Utrecht. Het thema was ‘Ichnaton’ (1926). Fotograaf onbekend
 • Afbeelding van oud-koetsier Willem van Leerdam op de boek van zijn koets in de Lange Koestraat op zijn 90e verjaardag. Foto: N. van Dongen (2000)
 • Portret van W. Stooker, geboren in 1892, hoofdopzichter Dienst Openbare Werken te Utrecht. Op zijn 90e verjaardag werd hij in de bloemetjes gezet. Fotodienst GAU (1982)
 • Afbeelding van de eerste Utrechtse Reuzenoptocht met stadsreuzen Maarten (verwijzing naar stadspatroon Sint Martinus) en Katrijn (verwijzing naar Trijn van Leemput). Fotodienst GAU (1993)
 • Vlootshow in de sluis van het Merwedekanaal bij Utrecht, tijdens het 100-jarig bestaan van het Merwedekanaal. Fotodienst GAU (1992)
 • Erepoort in de versierde Schoutenstraat ter ere van het 54e lustrum van de Universiteit Utrecht met als thema de triomftocht van Germanicus in Rome in 17 na Chr. (1906). Fotograaf onbekend
 • Feestelijk fietsende parade ‘La Caravane d’Utrecht in 2015 met reusachtige gele teddybeer achterop een rijwiel in het Wilhelminapark. Fotograaf: D.C. Goosen (2015)
 • De jarige Domtoren versierd ter ere van 600-jarig bestaan. Fotodienst GAU (1982)
 • Turndemonstratie in stadion Galgenwaard bij de feestelijke opening op 22 mei 1936. (Onbekende fotograaf)
 • Optocht ter gelegenheid van het Feest van Kleur en Klank, rond de herdenking van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 op de Neude. Fotograaf: J.A. Moesman (1913)
 • Versierde voorgevel van het Stadhuis (Stadhuisbrug) ter gelegenheid van de viering van het 59e lustrum van de Utrechtse universiteit met het thema ‘Cortez’. Onbekende vervaardiger (1931)
 • Nagebouwde Tolsteegpoort ter gelegenheid van het 55e lustrum van de Universiteit Utrecht, met als thema graaf Willem IV. Onbekende fotograaf (1911)
 • Feestelijke optocht in Wijk-C met een kunstolifant in de Sint Jacobsstraat. Onbekende vervaardiger (1950-1955)


Dit zijn de plannen voor de viering van het eeuwfeest:

Doel lustrumviering 
"Nieuwe verhalen ontdekken en vertellen (en daarmee onze doelgroep verbreden/ons werkgebied vergroten)" doen we door:

 • nieuwe doelgroepen te betrekken;
 • de wijken/buurten in te trekken;
 • bestaande en nieuwe partners te betrekken.

Educatie
"Jonge geschiedenis voor jonge mensen” doen we door:

 • ons cadeau aan de stad een erfgoed Doeboek;
 • het Doeboek wordt verstrekt aan de basisschoolleerlingen in de bovenbouw;
 • een lesbrief om vanaf de meivakantie tot na de zomer met het Doeboek aan de slag te gaan;
 • geen verplichting, vrij zoeken naar erfgoed in je buurt of wijk;

Festiviteiten
“Een feestmoment met meerdere hoogtepunten” doen we door:

 • viering van de verjaardag van Oud-Utrecht (12 maart) in het stadhuis met lezingen en een expositie;
 • organisatie van "de Grote Excursie";
 • een symposium en de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis;
 • het slot, rondom de presentatie van het jaarboek

Campagne
“Inwoners enthousiasmeren voor de geschiedenis van hun omgeving, die verrassend, inspirerend en divers is” doen we door:

 • met Oud-Utrecht de buurten in te trekken;
 • tweewekelijks artikelen in de DUIC te publiceren;
 • mee te werken aan een Straatnamenboek en verschillende ‘ludieke producten’

---- 

Hulp gezocht! 

We kunnen extra denkkracht en ‘handjes’ goed gebruiken! 
Enthousiast?  Aanmelden via: 100jaar@oud-utrecht.nl

In de aanloop naar de viering van het 100-jarig bestaan zijn al enkele activiteiten uitgevoerd.
Daarover kunt u hier ook meer lezen. U vindt ze in de lijst naast dit bericht.

Onder deze pagina vind u het artikel Negentig jaar bij de tijd uit het tijdschrift van 2013.
Daarin beschrijft Ton van Schaik de oprichting van de vereniging en een aantal ontwikkelingen uit de periode 1923-2013.

----

 

Bijlage(n)