Algemeen

De Vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 als historische vereniging voor stad en provincie Utrecht. In 2023 viert Oud-Utrecht het honderdjarig bestaan. Dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan.

Burgemeester Fockema Andreae nodigde op 5 februari 1923 achttien ingezetenen uit, 'bekend om of verdacht van belangstelling in het stedelijk verleden, om te komen tot oprichting van een vereniging, die zich met de historie van de stad zou bezighouden'. De oprichting kwam tot stand op 12 maart 1923.

Hier vertellen we meer over de plannen voor de viering van het eeuwfeest

Doel lustrumviering 

Nieuwe verhalen ontdekken en vertellen (en daarmee onze doelgroep verbreden/ons werkgebied vergroten). Dat doen we door:

 • nieuwe doelgroepen te betrekken;
 • de wijken/buurten in te trekken;
 • bestaande en nieuwe partners te betrekken.

Educatiewerkgroep

Jonge geschiedenis voor jonge mensen.” Dat doen we door:

 • een lespakket van drie lessen rondom de periode 1923-2023 te maken;
 • een bijbehorend doe-boek voor basisschoolleerlingen uit te geven;
 • lespakket, lesbrief en doe-boekje als tastbaar product en als pdf aan te bieden aan scholen.

Feestwerkgroep 

“Een feestmoment met meerdere hoogtepunten.” Dat doen we door:

 • viering van de verjaardag van Oud-Utrecht (12 maart) in het stadhuis met lezingen en een expositie;
 • organisatie van twee maal "de Grote Excursie";
 • een symposium en de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis;
 • het slotfeest “The Roaring Twenties” (26 november 2023)

Campagnecommissie

“Inwoners enthousiasmeren voor de geschiedenis van hun omgeving, die verrassend, inspirerend en divers is.” Dat doen we door:

 • met Oud-Utrecht de buurten in te trekken;
 • een plaatjes-verzamelboek over de Utrechtse geschiedenis mee te produceren;
 • tweewekelijks artikelen in de DUIC te publiceren;
 • mee te werken aan een Straatnamenboek en verschillende ‘ludieke producten’.


Hulp gezocht!
 

We kunnen extra denkkracht en ‘handjes’ goed gebruiken! 
Enthousiast?  Aanmelden via: 100jaar@oud-utrecht.nl

In de aanloop naar de viering van het 100-jarig bestaan zijn al enkele activiteiten uitgevoerd.
Daarover kunt u hier ook meer lezen. U vindt ze in de lijst naast dit bericht.

Onder deze pagina vind u het artikel Negentig jaar bij de tijd uit het tijdschrift van 2013.
Daarin beschrijft Ton van Schaik de oprichting van de vereniging en een aantal ontwikkelingen uit de periode 1923-2013.

 

Bijlage(n)