Een cadeau: wandeling de Universiteit en de stad

98e Verjaardag Oud-Utrecht

Op 12 maart jl. bestond de historische vereniging Oud-Utrecht 98 jaar. Die verjaardag kon dit keer helaas niet gevierd worden met een feestelijk samenzijn, maar in plaats daarvan is er een bijzonder cadeau voor de leden. Wie jarig is trakteert immers! 

Stadsgids Willemijn Bánki heeft in opdracht van Oud-Utrecht tien verhalen over historische personen bij tien bijzondere plekken in de stad geschreven. U kunt langs deze tien locaties wandelen in de stad of virtueel achter uw bureau en de verhalen lezen of beluisteren via YouTube. Heel veel plezier gewenst met dit cadeau!

Utrecht en Universiteit

De plekken zijn niet willekeurig gekozen. Op 26 maart vierde de Universiteit Utrecht samen met het UMC Utrecht haar 385ste verjaardag. Het thema van dat lustrum is: morgen maken we samen. Studenten van de Universiteit Utrecht ontwikkelden vanwege het 385-jarig bestaan van de Universiteit Utrecht QR-codes met weetjes voor een 30-tal locaties die te maken hebben met de universiteit. 

Universiteit alumni

We vieren de verjaardagen van Oud-Utrecht, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht met een verrassing bij het Tijdschrift Oud-Utrecht van 1 april, over de relatie tussen de stad en de Universiteit Utrecht.

Onder aan deze pagina vind u de bijlage met de tien verhalen over de Universiteit en de stad Utrecht. Wilt de bijlage met de tien verhalen in voorgelezen vorm, ga dan naar youtube.


Er staat ook een lijstje met bronnen, gebruikt bij het maken van de verhalen.
En er is een document toegevoegd met links ter verklaring van moeilijke woorden.
Een apart bestand gaat uitgebreid in op het debat tussen Descartes en Voetius.

In het document staan QR-codes. Als u daarop drukt krijgt u meer informatie via de Utrecht Time Machine van de Universiteit Utrecht. De site van Utrecht Time Machine met de verhalen staat online op 2 april. Meer informatie over de lustrumapp van de Utrecht Time Machine

Bijlage(n)
Wandeling Utrecht & de Universiteit
Descartes in debat met Voetius
Bronnen van de verhalen
Verklarende woordenlijst