Gezonde Stad

Historisch Café De gezonde stad

In het Historisch Café van 13 mei 2022 gaf conservator stadsgeschiedenis René de Kam een voorproefje op de tentoonstelling die op 2 juni 2022 opengaat. U kunt de hele presentatie hier terugkijken. 

Gezonde Stad

Het Centraal Museum viert Utrecht 900 jaar met de tentoonstelling De Gezonde Stad. Invalshoek is gezond stedelijk leven door de eeuwen heen. Want de zoektocht naar een gezonde leefomgeving is van alle tijden.

Volgens de middeleeuwse gezondheidsleer die tot in de negentiende eeuw geldig bleef, bestond het menselijk lichaam uit vier lichaamssappen (humoren) waarvan de onderlinge verhouding bepaalde wat voor soort karakter iemand had. Volgens die leer werd je ziek als de juiste verhouding van die lichaamssappen uit balans raakte. Om ziekte te voorkomen, was het ook van belang het vuil uit het lichaam op tijd af te voeren.

Die visie op gezondheid weerspiegelde zich in de gezonde stad, want een stad moest eveneens in balans worden gehouden. Daarbij was doorstroming van levensbelang, zodat er voldoende schone lucht en drinkwater was. Mens en omgeving moesten kortom, in evenwicht zijn met elkaar. En hoewel er tegenwoordig heel anders naar het menselijk lichaam en het ontstaan van ziektes wordt gekeken, is evenwicht met de (directe) woonomgeving nog steeds van groot belang. Zoeken naar balans of evenwicht, is een mooie metafoor voor het kunnen functioneren van de (gezonde) stad. Toen, nu en in de toekomst.

U kunt hier terugkijken.