Historischcafe 11 Mei Smeezaal Stroomt Vol 64

Historisch Café van 11 mei over 'Het beeld van de Utrechtse student' druk bezocht

Een van de succesvolste aktiviteiten van Oud Utrecht is het Historisch Café, een historische lezing in een ontspannen café-sfeer op de vrijdagmiddag. Ongeveer 50 bezoekers waren op 11 mei 2018 afgekomen op 'Het Beeld van de Utrechtse Student' door Maurice van Lieshout. De Smeezaal was dus goed gevuld met een deels vast publiek, waarbij de meerderheid zelf in Utrecht gestudeerd bleek te hebben. De stille kracht achter het ledenblad van Oud Utrecht (hij is eindredacteur) trad uit de schaduw met een beeldrijk verhaal over het Utrechtse studentenleven. Dat verhaal viel in de smaak. Beelden zeggen - zoals bleek - meer dan woorden, vooral als ze toegelicht worden.

De oudste foto uit 1857 bleek veelzeggend ; 5 studenten van de concert-commissie van het USC, keurig gekleed, duidelijk elite.

Vervolgens passeerden herkenbare ontwikkelingen in het studentenleven de revue:
- het aandeel vrouwen steeg tussen 1910 en 2010 van 5% naar 62%; nu een ruime meerderheid dus,
- het milieu waaruit studenten komen bleek ingrijpend veranderd; het aandeel uit 'de hogere klasse' daalde aanzienlijk, terwijl nu meer dan de helft uit de middenklasse komt.
- het aantal ingeschrevenen explodeerde; van 5.000 in 1950 naar 30.000 in 2015.
- de monopoliepositie van het USC ging teloor.
- door de massificatie zijn veel meer faciliteiten beschikbaar gekomen, zoals sportclubs, gezelligheidsverenigingen en studieadviseurs.
- kleding en omgangsvormen zijn na 1980 frivoler geworden, maar besturen van studentenclubs blijven een opvallende voorkeur houden voor dezelfde presentatie en het gebruik van linten.
Terloops onthulde van Lieshout dat de rode draad in het studentenleven altijd was, dat er drank in het spel was. Wat de aanwezigen stilzwijgend beaamden.

Bent u nieuwsgierig geworden? Na de zomervakantie bent u welkom bij de nieuwe serie Historische Cafés.

Rene Verbrugge