Erfgoeddebat 2022

Nieuws

Het Utrechts Erfgoeddebat

Op vrijdag 11 maart was het Utrechts erfgoeddebat. Bijna alle partijen waren vertegenwoordigd. Het debat had twee delen. 

We openden met een wandeldebat. Aan de hand van een aantal stellingen kozen de partijen of ze voor of tegen zijn. Gespreksleiders Annemiek Roessen en Tom de Zeeuw lieten de partijen een korte toelichting geven en door die toelichting kreeg de partij de kans zijn mening te herzien. In het tweede deel namen we de huidige collegepartijen en een aantal andere partijen mee de diepte in aan de hand van stellingen die een monumentale behandeling verdienen.

De stellingen zijn opgesteld door onze commissie cultureel erfgoed. En die kunt u hieronder lezen om zelf uw standpunt te bepalen.

Hier kunt u het debat terugkijken. Helaas stoort het geluid in het eerste deel, excuses daarvoor.

Stellingen.

1. Op monumenten passen zonnepanelen, mits niet te zien vanaf de straat. 

2. De energiewaarde van monumenten mag alleen verhoogd worden met het ontzien van de originele details.

3. De gemeente gaat sloop van panden voorkomen en maximaal inzetten op hergebruik.

4. De in de jaren 1960 verhoudingsgewijs grootste industriële stad Utrecht gaat meer industrieel erfgoed erkennen.

5. Nog geen 3 procent van onze gebouwen is beschermd en daarom kan meer potentieel erfgoed beschermd worden.

6. De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van de wijk moet bij vernieuwende bouw herkenbaar blijven.

7. De historische stad laat zien dat hoven heel goed openbaar kunnen zijn, dat principe wordt leidend bij nieuwbouw waar tuinen of hoven zijn opgenomen.

8. De gemeente steunt met behoorlijke financiële bijdragen het terugbrengen van historische winkelpuien.

9. Winkels met een historisch winkelinterieur en -exterieur krijgen korting op de OZB belasting.

10. Ondanks de woningnood mag een potentieel monument niet wijken voor nieuwbouw.

11. Nieuwe woningen moeten bij de wijk passende architectuur krijgen.

12. De afdeling erfgoed sneeuwt onder in de gemeentelijke ontwikkelorganisatie. Zij verdient het zelfstandig of elders ondergebracht te worden.

13. De gemeente gaat eigenaren van monumenten met raad en daad helpen om de energiewaarde van hun pand te verhogen.

14. De gemeente maakt er werk van om in het vrij in te vullen onderwijsdeel op basisscholen in Utrecht de geschiedenis van de stad als thema op te nemen.

15. Bij evenementen op erfgoedlocaties draagt de gemeente/organisator er zorg voordat het erfgoedbelang in het evenement verweven wordt.

16. Een eerste wapenfeit van het nieuwe college wordt het aanstellen van een stadsbouwmeester (stadsarchitect).

17. Juist de post65 architectuur leent zich om in te zetten op meer en nieuwe woningen middels herbestemming.

18. Bij een startnotitie of intentieverklaring moet de erfgoedwaarde in een bouwhistorisch rapport vervat worden  door de ontwikkelaar.

 

Verkiezingsdebat Cultureel Erfgoed 2