Bestuur Oud Utrecht Ubbo Hylkema

Nieuws

In Memoriam Ubbo Hylkema

Op 18 februari overleed Ubbo Hylkema. Van 1981 tot 1987 was hij voorzitter van de Vereniging Oud-Utrecht. Met hem kreeg Oud-Utrecht een markante persoon. Hij was de opvolger van Fred Hoogezand, die zakelijk en keurig Oud-Utrecht zeven jaar geleid had. Hij had een zaak voor meubelinrichting aan het Oudkerkhof. Met Ubbo trad een jonge voorzitter aan, 35 jaar telde hij pas. Hij was betrokken, weldra als directeur bij de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.

Deze man ‘uit het vak’, wonend aan de Maliebaan, was flamboyant. Met zwier leidde hij de vergaderingen en wist hij de verschillende commissies tot nieuwe activiteiten aan te zetten. Zijn toespraken, vergaderingen en excursies waren zo anders dan men gewend was van het wat stijve Oud-Utrecht dat mijn peetoom na afloop van een jaarvergadering me eens zei: ‘Met stokken en krukken waren ze uitgetrokken’. De verjonging van de vereniging, eerder al ingezet door o.a. Eduard Struick en Tarq Hoekstra, zette Ubbo voort. Een voorbeeld: ineens was er een excursie op de fiets. Zo zullen er ook nog leden zijn die zich de viering van het twaalfde lustrum in 1983 herinneren. Met een Soirée Musicale in het Centraal Museum werd dit jubileum verrassende luister bijgezet. Met de kaarsenkronen in de stijlkamers van het museum alle ontstoken.

In 1985 was Ubbo namens de Vereniging Oud-Utrecht en met de gemeente Utrecht de oprichter van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. Nadat Ubbo’s statutaire termijn bij Oud-Utrecht vol was gemaakt, volgde Herman Kernkamp, wethouder, hem op. Maar in de stad bleef hij bij vele monumentenzaken betrokken. Zijn bekendste projecten zijn Hotel Karel V in het Duitse Huis en de restauratie van Paushuize. In 2000 eerde Utrecht hem bij zijn afscheid als voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten met de zilveren stadsmedaille. Het opschrift luidde: ‘Met hart en ziel pleitbezorger voor Utrechts Monumentale Welstand’. Dat is ook op hem als voorzitter van Oud-Utrecht van toepassing.

Casper Staal

 

Ubbo Hylkema X43973 106840

Groepsportret van het bestuur van de Vereniging Oud-Utrecht, zittend aan een tafel tijdens een algemene ledenvergadering in de Groot-Collegiekamer van de Fundatie van Renswoude te Utrecht.

Van links naar rechts: de heren J.A.C. Mathijssen (2e secretaris), dr. D.P. Snoep, drs T.J. Hoekstra, drs C.H. Staal (secretaris), drs U.F. Hylkema (voorzitter), H.J. Jurriëns (penningmeester) en de dames drs. M. Dolfin en drs. M.E. de Haas.