Jaargangenaangeboden

Nieuws

Bijzondere jaargangen

Voor een van de leden van Oud-Utrecht hebben we een bijzonder aanbod van jaargangen van Tijdschrift Monumenten en Bulletin KNOB. Ze zijn afkomstig uit een nalatenschap.

1 - Tijdschrift Monumenten (1980-2013, ingebonden t/m 1987)
Tijdschrift Monumenten heet tegenwoordig Erfgoed Magazine, maandblad waarin de lezer de zichtbare en tastbare sporen uit het verleden in het heden, van monumenten tot (water)landschappen en van mobiel erfgoed tot archeologie aantreft.
Tijdschrift Monumenten

2 - Bulletin KNOB (1909-2013, ingebonden t/m 1987)
Het Bulletin KNOB is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) voor wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt.
Bulletin2

Reageren met naam, telefoonnummer en in welke jaargang u geïnteresseerd bent kan per mail naar: webmaster@oud-utrecht.nl

Gaarne reageren voor 23 maart.