Jaarboek 2020

Nieuws

De Maliebaan

Eind november verschijnt het Jaarboek Oud-Utrecht 2020. In december valt het bij alle leden van de Vereniging Oud-Utrecht op de mat. Dit jaar bevat het elf bijdragen over zeer uiteenlopende onderwerpen. We lichten alvast een tipje van de sluier voor u op. 

Het Jaarboek opent met een artikel over de Maliebaan, een van de voornaamste lanen van Utrecht. De Maliebaan werd in 1637 aangelegd om studenten te trekken voor de universiteit die het jaar ervoor was gesticht. De baan werd gebruikt voor een aan golf verwant balspel. Nadat het maliespel aan populariteit had verloren werd de Maliebaan een geliefde en luxe woonstraat. Het maliespel was in de zestiende en zeventiende eeuw niet alleen in Utrecht, maar in een groot deel van Europa een geliefde bezigheid. Volkmar Eidloth en Hans Renes bestudeerden de sporen van maliebanen elders in Nederland en Europa. Hun onderzoek naar de overblijfselen van bijna veertig banen plaatst de Utrechtse Maliebaan in internationale context en biedt wellicht ook inspiratie voor toekomstige vernieuwingen.

Omslag jaarboekAfbeelding: Omslag Jaarboek Oud-Utrecht 2020 met een fragment van Jan van Vianens ets 't vermakelyck gesicht van de MALIE-BAEN 'T UTRECHT‘ uit circa 1685. Collectie Het Utrechts Archief, cat. 30274.