Marijke Huisman 20200916

Nieuws

'We zijn altijd op zoek naar mensen die een bijdrage kunnen leveren aan het Jaarboek'

Het Jaarboek van Oud-Utrecht heeft het afgelopen jaar drie nieuwe redactieleden gekregen. Een van de nieuwe redactieleden is Marijke Huisman, universitair docent Publieksgeschiedenis, Educatie & Burgerschap aan de Universiteit Utrecht. 'Ik zou graag wat meer aandacht willen zien voor vrouwen en nieuwkomers in het Jaarboek.'

Huisman is sinds 2019 lid van Oud-Utrecht, vertelt ze. Dit jaar werd ze gevraagd om lid te worden van de redactie van het Jaarboek. 'De band tussen Oud-Utrecht en de geschiedenisopleiding aan de Universiteit Utrecht was wat verwaterd. Een collega die de banden zou aanhalen, werd helaas ziek. Daarom zochten ze een nieuw lid. Dat werd ik. Sinds juni dit jaar, na mijn sabbatical, ben ik actief lid van de redactie.'

De Jaarboekredactie komt vier keer per jaar bij elkaar, vertelt Huisman. 'We kijken naar de planning, de inhoud van het volgend jaarboek en hoe we het komend jaarboek zullen presenteren. Waar wordt het gepresenteerd en wie houdt er een praatje. We zijn ook aan het nadenken over het jubileumnummer van het Jaarboek in 2023. Want dat moet al in de steigers gezet worden. We bekijken mogelijke thema's voor artikelen en welke auteurs we daarvoor kunnen benaderen. Maar ook technische zaken komen aan de orde. De komende vergadering wordt bijvoorbeeld over de vormgeving van het Jaarboek gesproken.' 

'We zijn altijd op zoek naar mensen die een bijdrage kunnen leveren aan het Jaarboek, ook jonge auteurs', vertelt Huisman. 'Voor de 2023-special over historische cultuur heb ik een promovendus bereid gevonden een artikel te schrijven over de Limes, en een oud-student over de Albrachtshof. Daarnaast proberen we huidige studenten naar het Jaarboek te leiden. Collega Pieter Huistra geeft dit collegejaar bijvoorbeeld een cursus over de historische infrastructuur van Utrecht. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan archieven, musea en standbeelden. De studenten die deze cursus volgen schrijven papers volgens de richtlijnen van het Jaarboek, en als ze voldoende geschikt zijn worden ze gepubliceerd.'

Huisman zou graag iets meer diversiteit in de artikelen in het Jaarboek zien. 'Veel artikelen gaan over grote gebouwen en bekende schrijvers en kunstenaars. Ik heb een achtergrond in de vrouwen- en genderstudies. Ik zou dan ook graag wat meer aandacht willen zien voor vrouwen en nieuwkomers in het Jaarboek. En daar ga ik me zeker voor inspannen.'

De presentatie van het jaarboek 2022 vindt plaats op zondag 11 december vanaf 15.00 uur. Kijk in de agenda.

De foto van Marijke Huisman is van Ivar Pel.

Marijke Huisman 20200916