Utrecht in Woord En Beeld Delpher

Nieuws

Utrecht in Woord en Beeld

Sinds 5 augustus zijn nieuwe tijdschriften toegevoegd aan de Delpher website van de Koninklijke Bibliotheek.​ Delpher bevat steeds meer oude boeken, kranten, tijdschriften en persberichten. Met dank aan Het Utrechts Archief​ nu ook Utrechtse uitgaven van adresboeken, studentenalmanakken, bladen over spoor- en tramwegen, en.. 'Utrecht in Woord en Beeld'. 

De edities van het tijdschrift 'Utrecht in Woord en Beeld' zijn volledig te lezen, van 1925 tot en met 1939. Een mooi voorbeeld is het 'speciaal Stad Utrecht nummer' van 25 mei 1928. De link staat onderaan. Het blijkt dat de vernieuwing van de stad ook toen hoog op de agenda stond en ook toen was er grote verkeersdrukte. De introductie in 1928 was: 'De Utrechtenaar, die tien jaar geleden zijn vaderstad verliet en er sindsdien niet weerkeerde, zou thans bij een bezoek aan de Domstad wel de handen ineen slaan van verbazing over de tallooze en ingrijpende veranderingen, die de Bisschoppsstad in dien tijd heeft ondergaan. En kon een enkel lid van het vorige geslacht eens even worden opgeroepen om te zien wat er van de groote stad in het centrum des lands in vijftig jaar tijds is geworden, om te zien het verschil tusschen het oude en het nieuwe Utrecht, hij zou stellig zijn oogen niet kunnen gelooven. Dit nummer van Utrecht in Woord en Beeld, speciaal aan de stad gewijd, wil in beeld brengen, wat er alzoo is gegroeid, wil aanstippen aan welke vrouwen en mannen de Domstad verplichtingen heeft en wie er heden ten dage leven en werken.' 'Aan leven is toch waarlijk in de Domstad gelukkig nog in het geheel geen gebrek! Geen gebrek aan leven— we zouden wel eerder mogen zeggen, dat er tevéél leven is, althans op sommige punten van de stad en op dagen en uren waarop het daar extra druk kan zijn. Want zoo ergens, dan is, gelooven we, het verkeersprobleem en deszelfs oplossing wel een der meest benauwende vragen voor onze goede stad. We hebben wel een enkele maal ons hart vastgehouden als we de angstige drukte zagen! Tot berstens toe zijn sommige straten vaak, gevuld met voetgangers en voertuigen: de huizen gaan niet opzij! Maar enfin, een bewijs van vol en druk leven is het in elk geval óók. Laten we hopen, dat een bevredigende oplossing van het moeilijk verkeersvraagstuk zal kunnen worden gevonden!’  

Utrecht in Woord en Beeld - special van 25 mei 1928

Foto: screenshot van voorpagina Utrecht in Woord en Beeld 25 mei 1928