Nieuws

Nieuw: Utrecht bouwt 1945-1975

Op woensdag 22 mei verscheen het boek ‘Utrecht bouwt 1945-1975’. In het boek vertellen de auteurs Arjan den Boer, Bettina van Santen en Ronald Willemsen over de Utrechtse wijken, gebouwen en architecten uit de periode 1945-1975.

De modernisering van Utrecht

In de eerste decennia na de oorlog maakte Utrecht een enorme groei door. Uitbreidingswijken als Kanaleneiland, Overvecht en Tuindorp-Oost verrezen onder gemeentelijke supervisie, terwijl ondernemers nieuwe bedrijfspanden en kantoren lieten bouwen. Moderne winkelcentra weerspiegelden de groeiende welvaart en de oude binnenstad moest worden ‘opengebroken’ om het autoverkeer ruim baan te geven.

Idealisme en innovaties in de bouw

Het was een tijd vol optimisme over de modernisering van de stad. Dit uitte zich in het idealisme van de ‘wijkgedachte’ en innovaties in de bouw. Utrechtse architecten als Gerrit Rietveld, Sjoerd Wouda, Piet Dingemans en Helene Hulst-Alexander verrijkten de stad met moderne architectuur. Ook kunstenaars leverden een belangrijke bijdrage aan het aanzien van de nieuwe Utrechtse wijken, waaronder Jan Boon en Pieter d’Hont.

Een nieuw perspectief op de naoorlogse wijken

Het verhaal van de Utrechtse wijken, gebouwen, architecten en kunstenaars uit de periode 1945-1975 wordt in dit boek voor het eerst uitgebreid verteld dankzij nieuw onderzoek en interviews met nabestaanden en oud-collega’s van architecten en kunstenaars. Door dit rijk geïllustreerde boek zal de lezer met een andere blik kijken naar de naoorlogse architectuur en stedenbouw.

 ‘Utrecht bouwt 1945-1975’ is een uitgave van Erfgoed, gemeente Utrecht en Uitgeverij Matrijs

De van der Mondelezing, gehouden op 12 februari 2019, had hetzelfde thema als het nieuwe boek.
Kijk hier voor het verslag - u kunt de hele lezing terugkijken.

Bijlage(n)