Nieuws

Geen ongewenschte en aanstootgevende vormen van vermaak

In het Tijdschrift Oud-Utrecht van mei/juni 1998 schreef Elsbeth Aartse een artikel over vermaak voor de Canadese bevrijders van Utrecht.

Op 8 mei 1945 is Nederland (op Texel na) bevrijd. Nederlandse meisjes en Canadese soldaten hadden in de roes van de bevrijding veel contact met elkaar en vaak ook kwam het tot vrijages. Bekend geworden is het liedje 'Trees heeft een Canadees'. In de pers waarschuwde de ongeruste burgerij voor het gevaar dat aan het verblijf van de Canadezen was verbonden. 'We moeten vriendelijk met hen omgaan (...) Maar onze meisjes dienen te beseffen dat zij haar reinheid, ook nu, juist nu, zuiver dienen te bewaren.'

In de loop van de zomer richtte de burgerij speciaal een comité op om de contacten tussen Canadese soldaten en Nederlandse meisjes te sturen: het Entertainment Committee of the Netherlands. (E.C.N.). De officiële doelstelling van het E.C.N. was de Canadezen een aangename tijd te bezorgen en 'ongewenschte en aanstootgevende vormen van vermaak' tegengaan. 

Het artikel van Elsbeth Aartse is toegevoegd onder aan deze pagina.

 

Bijlage(n)