Nieuws

De keizer en het Derde Rijk

Op 2 oktober opent in Museum Huis Doorn ‘De keizer en het Derde Rijk’, een tentoonstelling over de familie Hohenzollern en het nationaalsocialisme. Tegen de achtergrond van de twee wereldoorlogen die de 20ste eeuw hebben getekend wordt het verhaal verteld van de voormalige keizerlijke familie van Duitsland en hun contacten met de ‘nieuwe’ nationaalsocialistische machthebbers.

De tentoonstelling belicht de rol van verschillende leden van de familie Hohenzollern in het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Iconische foto’s, filmpjes en een tijdlijn met objecten maken duidelijk hoe de ‘oude’ keizerlijke familie worstelde met het verlies van de macht en bleef hopen op een terugkeer op de troon.

Ex keizer Wilhelm met zoon Wilhelm en kleinzoon Wilhelm foto Huis Doorn

75 Jaar bevrijding
In 2019-2020 wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Museum Huis Doorn - het ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en plaats van herinnering voor de Eerste Wereldoorlog - is de enige plek in Nederland waar de twee wereldoorlogen samenkomen. 75 Jaar bevrijding betekent ook 75 jaar Huis Doorn als Nederlands cultureel bezit. Het landgoed van de Duitse ex-keizer wordt in 1945 als vijandelijk eigendom door de Nederlandse staat in beslag genomen.

Huis Doorn

Interieur Huis Doorn met portret keizer Wilhelm 

Museum Huis Doorn
Museum Huis Doorn krijgt regelmatig vragen over de positie van de familie Hohenzollern in aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met deze tentoonstelling presenteert het museum de historische gebeurtenissen, en voorziet ze van een kader en context, zodat de bezoeker hierover zelf zijn mening kan vormen.

De tentoonstelling is te zien van 2 oktober 2020 t/m 21 maart 2021. Meer informatie.

Keizer Wilhelm

Artikelen
In het kader van deze tentoonstelling is in het voorjaar een artikel in het Geschiedenis Magazine verschenen over de relaties tussen de ex-keizerlijke familie en de nieuwe nationaalsocialistische machthebbers. In de bijlage een pdf van dit artikel ‘Dromen van de monarchie’ van Jacco Pekelder van Universiteit Utrecht.
In het Maandblad Oud-Utrecht verscheen in 1965 een artikel over een aanbod van de Britse regering aan ex-keizer Wilhelm en zijn echtgenote om zich te vestigen in Groot-Brittannië. Dit aanbod kwam op 11 mei 1940 via de Britse gezant in Den Haag, Nevill Bland, binnen bij baron van Nagell, burgemeester van Doorn. De burgemeester had hiertegen bezwaar doch verklaarde zich bereid dit verzoek over te brengen indien hem zulks door het Ministerie van Buitenlandse zaken zou worden verzocht. Dit is geschied, doch de keizer heeft het, na baron Van Nagell enige bedenktijd te hebben bedongen, en na zijn lijfarts te raadplegen, afgeslagen. In het artikel is beschreven dat er in 1940 of 1941 ook een aanbod van Hitler aan de ex-keizer kwam om zich te vestigen in Duitsland. In de bijlage staat het artikel van Beyerman.

 

Bijlage(n)