Christendom En Slavernij

Nieuws

Christendom en slavernij - een Nederlands verhaal

Vrijdag 28 juni was de opening van de tentoonstelling van het Museum Catharijneconvent over Christendom en slavernij. Er werd gezongen en gesproken bij de opening vanuit verschillende perspectieven van de kunst, de kerk, en het museum. Op 1 juli was de viering van Keti Koti, daarom was het museum extra geopend en gratis toegankelijk.

De nieuwe directeur Josien Paulides bracht bij de opening een Utrechts accent aan: de Utrechtse theoloog, predikant en hoogleraar Gisbertus Voetius die in de Catharinakerk is begraven sprak zich in de 17e eeuw, in de Heidelbergse Catechismus van 1653, al uit tegen slavernij omdat in de bijbel staat dat het roven van mensen is verboden. Toch is de slavernij nog tot de beslissende golf van abolitionisme in de 19e eeuw voortgezet. Het christelijk denken met Utrechtse vertegenwoordigers als dominee Nicolaas Beets en schrijfster Petronella Moens was bepalend voor de omslag maar helaas ook voor de lange duur van de slavernij.

En nu kunnen we allemaal de tentoonstelling over Christendom en slavernij bezoeken. Het is een spannende mix van geschiedenis over de dubbele rol van de kerk omdat een deel van de predikanten en zendelingen de koloniale slavernij legitimeerde en een ander deel de slavernij bestreed. In de jonge republiek was geen slavernij, maar overzee waren minder gewetensbezwaren. In de tentoonstelling zijn veel beelden uit de Oost en de West, met nieuwe kunst die daar over vertelt. Met bijzondere verhalen zoals over vrouwen onder slavernij omdat juist zij een sterke rol hadden.

Het Museum Catharijneconvent levert met haar partners een bijdrage aan een gesprek en de verwerking. Zo is er aan het eind een bijzondere wand gewijd aan de discussie over het slavernijverleden met recente krantenberichten. De strekking is: het verhaal is niet compleet en het is nog niet voorbij. De tentoonstelling toont mensen en hun verhalen. Ga het bekijken en geef ook je mening!

Christendom en slavernij, open van 29 jun - 22 sep 2024 in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Header: Als niemand u ziet God ziet u. In navolging van de Britten zamelen Nederlandse abolitionisten geld in voor slaafgemaakten door het verkopen van servies.

IMG 2974

IMG 2975

Slavernij kwam voor in de koloniale slavenhandel in de Oost en de West

IMG 2976

In deze installatie van kunstenaar Jerrold Sajia staat de eigen cultuur van de Molukse gemeenschap centraal, met pring nazar (offerschaal) en lenso adat (zakdoek).

IMG 2986

Werken van kunstenaar Natasja Kensmil, haar thema is de collectieve en persoonlijke geschiedenis

IMG 2987

Kerk, koopman, dominee: op dit schilderij staan een opperkoopman van de VOC, zijn vrouw en een slaafgemaakte man met parasol, met zicht op Batavia.

IMG 2989

De slaafgemaakte Maria van Sint-Thomas die werd gedoopt en vrijgekocht.

IMG 2996

Nicolaas Beets, Elisabeth Adriani-Hovy, 1898

IMG 3003

 En nu? Een overzicht van berichten over slavernijverleden.