Stem Des Volks Utrecht

Nieuws

De Stem des Volks Utrecht

De Stem des Volks Utrecht was één van de vele arbeiderszangverenigingen die begin vorige eeuw werden opgericht. Ruim 100 jaar later is het koor nog steeds trots op de socialistische roots. Het koor zingt nu naast strijdliederen ook wereldmuziek en klassiek en religieus repertoire. RTV Utrecht maakte een documentaire over de geschiedenis van het koor. 

Er is altijd gedacht dat De Stem des Volks Utrecht begonnen is in 1930, maar Ries Adriaansen, koorlid sinds 2007, ontdekte  in het Centraal Museum een vaandel waarop staat dat het koor al in 1905 is opgericht. Dirigent Paul Krijnen vertelt: ‘Het begon als een propagandakoor voor de SDAP. Er was ook een Bond van Arbeiders Zangverenigingen. Alles draaide om de strijd voor een beter leven, een betere maatschappij. Het koor was bedoeld voor mensen die niet met kunst en cultuur in contact konden komen. Ik ben gaan solliciteren in 1991’.

De documentaire toont archiefmateriaal van het koor De Stem des Volks maar ook van Het Utrechts Archief en het Volksbuurtmuseum.

Kijk hier naar de documentaire die RTV Utrecht maakte over de geschiedenis van het koor. 

De geschiedenis van De Stem des Volks Utrecht volgens hun eigen website.