Mariavanwinter 64

Nieuws

Marietje van Winter 90 jaar

Al meer dan vijftig jaar houdt prof. em. jkvr. dr. Johanna Maria van Winter zich bezig met middeleeuwse studies. Zij studeerde geschiedenis in Groningen en Gent (1945-1953), met middeleeuwse geschiedenis als hoofdvak. In 1962 promoveerde ze op Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen.

Ministerialiteit, ridderschap en adel in West-Europa bleef een belangrijk thema in haar onderzoek. Daar kwamen twee onderzoeksvelden bij: de geschiedenis van voeding en gezondheid en de geschiedenis van stad en provincie Utrecht, met speciale aandacht voor de Romeinse en middeleeuwse loop van Rijn en Vecht.

Tot op de dag van vandaag doet zij onderzoek op deze terreinen. In het decembernummer van Oud-Utrecht beschreef Elisabeth de Ligt hoe zij haar missie over de middeleeuwen vormgaf. In De Utrechtse Internet Courant (DUIC) van 3 december 2017 beschreef Mariella Beukers hoe zij haar 90e verjaardag vierde en nog altijd actief is als pionier van de culinaire geschiedenis.

Het jaarboek 2017 van Oud-Utrecht gaat over eten en drinken in Utrecht en sluit dus mooi aan op een hele reeks publicaties van Marietje van Winter. Ter gelegenheid van haar 90e verjaardag verscheen een bundel met artikelen van de afgelopen tien jaar: ‘Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding’.

Bijgaande het artikel in het tijdschrift Oud-Utrecht nummer 6 van december 2017

Foto: Museum Het Catharijneconvent

Bijlage(n)
artikel tijdschrift