Abdij Oudwijk 1

Nieuws

Nieuwe publicatie "Uitzicht op Oudwijk"

De twaalfde eeuw is een periode geweest waarin zich op politiek-kerkelijk, algemeen maatschappelijk en monastiek vlak aanzienlijke veranderingen voordeden en onderlinge verhoudingen zich sterk hebben gewijzigd. Dat gold voor het bisdom, Sticht en de stad Utrecht en haar omgeving. Aan de oostkant van de stad werd in 1135 door de Utrechtse burggravin Mechteld een religieuze vrouwengemeenschap gesticht, die later bekend zou staan als de benedictijner abdij van Sint-Steven in Oudwijk, maar aanvankelijk georganiseerd bleek als wereldlijk stift. 

Op 22 september verschijnt "Uitzicht op Oudwijk" van Charlotte J.C. Broer. In deze publicatie worden het ontstaan en de eerste ontwikkeling van deze gemeenschap in de context van de genoemde ontwikkelingen geplaatst en haar geschiedenis gevolgd tot ongeveer het midden van de dertiende eeuw, toen het stift tot een benedictijner abdij werd. 

De publicatie, die wordt uitgegeven door de auteur, zal verschijnen op 22 september 2021. Het boek telt 288 bladzijden en is geïllustreerd. De winkelprijs bedraagt € 24,95. Tot de verschijningsdatum 22 september kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot voorintekening, waarmee u profiteert van een aantrekkelijke korting van € 5,00. U krijgt het boek bovendien (zonder bijkomende kosten) thuisbezorgd.

U kunt van dit aanbod gebruik maken door € 19,95 over te maken op bankrekeningnummer NL86 INGB 0004 0414 32 ten name van C.J.C. Broer, Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht, onder vermelding van “Oudwijk”. U dient er wel voor te zorgen dat op de overschrijving duidelijk uw naam en adres zijn vermeld; handig is die gegevens even apart door te geven (cjcbroer@casema.nl of via telefoonnummer 030-254 19 94). Na ontvangst van de betaling en het uitkomen van het boek zal Uitzicht op Oudwijk u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Kijk hier voor meer informatie.

Abdij Oudwijk 2

Het Utrechts Archief. Prent (litho) van P.W. van de Weijer naar een tekening van C. Ostermann uit 1839 naar de kaart van G. Braun uit ca. 1570, afkomstig uit: Van der Monde, Tijdschrift, V, uitgegeven in 1839. Met een tweede, gekleurd exemplaar, nr. 37735-1.