Nieuws

De historie van de Dom in penningen

Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van de Domkerk in de jaren 2017-2022 heeft de Amsterdamse kunstenares Da van Daalen (1956) een serie eigentijdse penningen ontworpen. De penningen uit 2022 maken deel uit van een veel langere traditie. In het oktobernummer van Tijdschrift Oud-Utrecht schreef Theo Kralt (voorzitter van de Commissie Restauratie en Fondsenwerving Domkerk 2017-2022) daarover een korte bijdrage. Een langere en completere versie is hier beschikbaar als pdf.

In het artikel De Domtoren op penningen werden eerder al de voornaamste penningen waarop de Domtoren is afgebeeld, weergegeven. De gegevens hiervoor werden geput uit de penningencollectie zoals aanwezig in het Centraal Museum. Niet alle penningen waarop de Domkerk is afgebeeld, werden hierin opgenomen. Om deze reden worden in dit nieuwe artikel de voornaamste penningen waarop de Domkerk tussen ca. 1890 en 2007 is afgebeeld, vermeld en beschreven.

1894

Bijlage(n)
Penningen Domkerk 1890-2022.pdf