Gevangenis Wolvenplein

Nieuws

Gevangenis Wolvenplein dient zo te blijven

In 2019 wordt waarschijnlijk de voormalige gevangenis op het Wolvenplein verkocht. Eigenaar het Rijk heeft met de gemeente een visie opgesteld over het toekomstig gebruik. Behoud van het monument en de beleving als gevangenis is daarvan de kern. Wij zijn daar als historische vereniging tevreden over.

In 2013 overviel de toenmalige minister van Justitie Blok het land met de mededeling dat vele gevangenissen zouden sluiten. Ook de Penitentiaire Inrichting Wolvenplein stond op de lijst van 12 te sluiten gevangenissen. De al in 1856 geopende cellulaire inrichting sloot in juni 2014 definitief haar deuren voor detentie.

Een gevangenis spreekt bij velen tot de verbeelding. Het is een plaats waar je niet wil zijn, maar wel nieuwsgierig naar bent. Voor anderen is het de plaats voor een confrontatie met het verleden. Een gevangenis hoort bij ons leven, het maakt onderdeel uit van ons cultureel erfgoed. Van 2015 tot heden vindt er tijdelijk gebruik plaats van het complex. Velen hebben al een bezoek kunnen brengen door de daar georganiseerde evenementen of rondleidingen.

Voor het Rijk is het Rijksvastgoedbedrijf de verkoop aan het voorbereiden. Het pand is een Rijksmonument. Een nieuwe eigenaar moet aan veel eisen voldoen. De aanbieder dient een plan te presenteren over het toekomstig gebruik. Dat plan moet voldoen aan de Visie. 

Zover is het nog niet. De gemeenteraad van Utrecht is gevraagd om in te stemmen met de visie. De visie gaat voor behoud van het monument, de eigen identiteit van het complex binnen de stad, een kalm stedelijk programma en integrale kwaliteit in de planvorming. 

Oud-Utrecht hoopt dat de voormalige gevangenis ook van binnen te bezoeken blijft (op vrijwillige basis).