Menno Heling

Nieuws

In de Nationale Commandobunker werden een soort wargames gespeeld

Voor een documentaire over de Nationale Commandobunker voor de BB (Bescherming Bevolking) is Menno Heling op zoek naar mensen die daar gewerkt hebben. 'We hebben al enkele oud-BBers geïnterviewd maar nog geen mensen die in de Commandobunker zelf hebben gewerkt.'

De Bescherming Bevolking (BB) is in 1952 opgericht om de bevolking in tijden van oorlog te kunnen beschermen. De organisatie was opgezet naar Brits model, waar de civiele bescherming een belangrijke rol had gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De BB stond los van het leger, vertelt Heling, maar was wel opgericht door het ministerie van Defensie. 'Met als doel om iedere burger iets bij te brengen over hoe te handelen in oorlogstijd of als er een ramp plaatsvond.'

De BB had een kern van medewerkers in overheidsdienst en verder bestond de organisatie uit vrijwilligers. In 1956 telde de organisatie ruim 160.000 vrijwilligers. Het doel was 200.000 vrijwilligers maar dat is nooit bereikt, vertelt Heling.

Heling heeft zelf nog levendige herinneringen aan de BB toen hij nog een jongetje was en ze in Gouda oefeningen hielden op het terrein van de groenteveiling. 'Dan arriveerden ze in prachtige, indrukwekkende, grote, zwarte vrachtwagens. Met dieselmotoren die de hele dag stonden te ronken. De mannen liepen rond in overals en met helmen op. Dat heeft op mij als kleine jongen een enorme indruk gemaakt.'

In het weekend van 22 en 23 oktober 2022 heeft Heling samen met onder meer Bas Kreuger het Koude Oorlog Weekend georganiseerd. Ter herinnering dat 60 jaar geleden de Cubacrisis plaatsvond. 'We hebben dat toen herdacht in de bunker bij Lunet 1, daar waar de Nationale Commandobunker voor de BB zich bevond. We hebben informatieborden buiten neergezet en rondleidingen verzorgd. Dat weekend zijn meer dan 500 mensen geweest, waaronder ook oud-BBers. Maar geen BBers die in de Nationale Commandobunker hadden gezeten. En toen is het idee ontstaan om op zoek te gaan naar mensen die in de bunker actief zijn geweest.'

Deze Nationale Commandobunker diende als uitvalsbasis voor de BB, vertelt Heling. 'Hier werden een soort wargames gespeeld, scenario's doorgewerkt. Wat er nodig was aan middelen, waar die zijn en hoe die vervoerd moesten worden. Hier was ook een telefooncentrale. Vanaf de Commandobunker werd de inzet van de BB aangestuurd.'

Heling heeft minimaal twee mensen nodig die in de Nationale Commandobunker actief zijn geweest. 'Om zo'n Commandobunker tot leven te kunnen wekken heb je persoonlijke verhalen nodig. Want dit gebouw verdient meer aandacht. Veel mensen kennen het niet terwijl het wel de Nationale Commandobunker van de BB was, een belangrijk monument.'

Als het Heling lukt om minimaal twee mensen te vinden die actief zijn geweest in de Nationale Commandobunker, dan gaat hij aan de slag met de documentaire. Hij gaat dat samen doen met cameraman Willem Hoogenboom, de voormalige cameraman van Theo van Gogh. 'Als ik die twee mensen niet kan vinden, dat ga ik er verder niet meer aan trekken. Het valt of staat met die twee mensen die in de Commandobunker hebben gewerkt.'

De BB is uiteindelijk op 11 juni 1986 opgeheven. De vrijwilligers moesten dat via de radio vernemen, vertelt Heling. 'De overheid had geen zin om ieder lid van de BB apart een brief te schrijven.'

Indien u iemand kent of zelf actief bent geweest in de NCBB, dan kunt u contact opnemen met Menno Heling: menno@ifthenisnow.nl 

Menno Heling in de bunker