Nieuws

Van Ghent en het Rampjaar in de Domkerk

Op dinsdag 7 juni werd Rampjaar 1672 herdacht en overdacht. Centraal stond Willem Joseph Baron van Ghent, de vice-admiraal en domkannunik die precies 350 jaar geleden stierf tijdens de Slag bij Solebay. Niet toevallig vond de bijeenkomst plaats in de Domkerk, waar het graf van Van Ghent te vinden is.

Tijdens de bijeenkomst vertelden drie sprekers, afgewisseld met prachtige klassieke muziek van het ensemble Camerata Capella, over Van Ghent en het Rampjaar. Prof. dr. Renger de Bruin duidde (in samenspraak met Oud-Utrecht) de complexe militaire en internationaal-politieke situatie waarin de Republiek zich gedurende het Rampjaar bevond.
Het praalgraf van Van Ghent, en de prominente plaats daarvan in de Domkerk, kunnen volgens De Bruin worden gezien als een monument voor het Nederlandse onafhankelijkheidsstreven. Op de foto boven ziet u De Bruin voor het graf staan. Bijgaande zijn verhaal.

De tweede spreker, de heer Van Vossen, had een andere invalshoek. Van Vossen is de voorzitter van de vereniging van marineofficieren, die de naam van Van Ghent draagt (“Willem Joseph Baron van Ghent”, afgekort WJB). Voor Van Vossen was Van Ghent voornamelijk de eerste commandant van het Korps Mariniers. Met enige trots werd gewezen op Van Ghents rol tijdens de Tocht naar Chatham in 1667 – misschien wel het grootste Nederlandse wapenfeit ooit, merkte Van Vossen op.

Rampkaarherdenking Domkerk 7 juni 2022Mevrouw Van Veldhuizen vertelde, namens de kerkenraad van de Domkerk, een interessant verhaal over controverses omtrent het graf van Van Ghent. Zo besprak zij dat het graf in de zeventiende en achttiende eeuw zeer omstreden was onder katholieken, die de aanwezigheid van deze ‘oorlogsheld’ in de kerk dikwijls interpreteerden als een provocatie.
Maar ook nu nog kan het graf mensen schrik aanjagen, aldus Van Veldhuizen. Tegenwoordig verschieten buitenlandse toeristen dikwijls van kleur wanneer zij, vaak pas na een kruisje te hebben geslagen bij het graf van Van Ghent, het grafmonument nader bestuderen en uit de symboliek opmaken dat Van Ghent geen heilige was maar een man die de militaire weg bewandelde.

Na de lezingen en de muziek van Camerata Capelle kregen de bezoekers de gelegenheid om een expositie over het leven van Van Ghent te bekijken en met rondleiders van de Domkerk te spreken.

Bijlage(n)
Renger de Bruin over Van Ghent, Domkerk 7 juni 2022.pdf