Koudeoorlog

Nieuws

Koude oorlog in Utrecht - beeld gezocht

De provincie Utrecht zoekt afbeeldingen van 120 locaties om sporen van de Koude Oorlog in Utrecht in beeld te brengen.

Jarenlang was Europa in de greep van een oorlog de nooit uitbrak: de Koude Oorlog. Een tijd van oost tegen west, spionage en de dreiging van de atoombom. Overheidscampagnes bereidden de bevolking voor op een aanval met kernraketten door de Russen. Op allerlei plekken zijn bunkers en schuilkelders gebouwd om ons te beschermen tegen het communistische ‘Rode gevaar’. Maar ook commandoposten, vliegtuigshelters, luchtwachttorens en mobilisatiecomplexen. Tastbare herinneringen uit deze periode dreigen te verdwijnen. Het zijn restanten van gebouwen en voorzieningen die het verhaal vertellen van de Koude Oorlog.

Wat is er in onze provincie nog te vinden over deze tijd? Voor het beantwoorden van die vraag roept de provincie Utrecht de hulp in van de inwoners. Mensen kunnen helpen met het verzamelen van beeldmateriaal. De foto’s die zo bij elkaar komen worden toegevoegd aan de storymap De Koude Oorlog in Utrecht

De afbeeldingen worden ook opgenomen in de Cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht.

Zie voor meer informatie het artikel in DUIC.