Omslag Header

Nieuws

Nieuw boek: Joods Utrecht

Het boek Joods Utrecht, van Els Boon & Han Lettinck is nu verschenen. Hier leest u een beschrijving van de inhoud en waar het wordt uitgegeven.  

Omslag

Utrecht sloot lang de poorten voor Joden. Pas in 1789 verleende de stad Joden het recht op inwoning en met de komst van een eigen begraafplaats en synagoge kon het Joodse leven echt gestalte krijgen. Maar wie waren de mensen die zich in de stad vestigden? Van de eerste sappelaars, die met kruiwagens vol kleine handel uit Maarssen kwamen, tot prof. dr. Leonard Salomon Ornstein, de internationaal befaamde natuurkundige, ruim een eeuw later. Een voorzanger uit Odessa die met melancholieke melodieën de synagoge treurig stemde en zijn jonge opvolger met een kraakheldere stem, die tot in de oorlogsjaren hoorbaar bleef. De cateraar, die met aluminium pannetjes vol kosjere kost door het centrum snelde en de statige advocaat mr. Jakob Hamburger, die met veel liefde zijn gemeenschap leidde. De geschiedenis van Joods Utrecht is de geschiedenis van een kleine gemeenschap, die zich aanpaste, maar zichzelf bleef, in voor- en tegenspoed.

Wie denkt aan Joden in Utrecht, denkt vaak aan slachtoffers, namen in steen gegrift, monumenten waarbij we op 4 mei een krans leggen. Maar de achtergronden bij deze namen gaan vaak verloren; de geschiedenissen en de levens, verhalen van bloei en welvaart, van onderdrukking en herstel. Stilte, al dan niet minachtend of onverschillig, kon Utrecht lange tijd verweten worden. Maar hoewel onderbelicht, is de Joodse geschiedenis van de stad wel degelijk bewaard gebleven en uit vele archieven verrijst nu voor het eerst een breder beeld. Joods Utrecht is een geschreven monument voor een gemeenschap die uitzonderlijke verschrikkingen kende, maar belicht ook juist het Joodse leven van alledag.

Praktische informatie:
Joods Utrecht
Els Boon en Han Lettinck
652 blz.
17 x 24 cm.
Genaaid gebonden in heel papieren band
ISBN 978-90-5545-584-5
€ 39,95 (na 1 juni 2022 € 49,95)

De website van de uitgever 

2 HUA X72395 41177 1

© Het Utrechts Archief
De Utrechtse synagoge vóór 1926, met palmen en Perzische tapijten voor een feest versierd.

3 HUA X154472 126860 Hofland LH

© Het Utrechts Archief, L.H. Hofland
Het art-deco-interieur van de synagoge na de verbouwing van 1926.

7 HUA X98795 77789

© Het Utrechts Archief
Wezen voor het Centraal Israëlitisch Weeshuis aan de Nieuwegracht.

10 HUA Werf FF van der X115141 603480

© Het Utrechts Archief, F.F. van der Werf
Plaatsing van het beeldje van Anne Frank op het Janskerkhof onder toezicht van de maker Pieter d’Hont (1917-1997) in april 1959.

11 HUA X126694 833426 Goosen DC fotograaf

© Het Utrechts Archief, D.C. Goosen
Het Joods oorlogsmonument bij het Spoorwegmuseum met als teken van hoop het beeld van de sjofar, gedragen door tien biddende Joodse mannen, vervaardigd door Amiran Djanashvili.