Domcast

Nieuws

Domcast: Uitzicht op het verleden

Wie weet welke verhalen zich schuilhouden in de huizen en straten van Utrecht? Twaalf studenten Geschiedenis onderzoeken, onder leiding van cultuurhistoricus Pim Huijnen, in de podcast DOMcast: Uitzicht op het verleden de geschiedenis van Utrecht aan de hand van ingezonden vragen van Utrechters zelf. 

Wie zaten er ondergedoken in hotel Het Roode Hert aan de Voorstraat? En waarom werd een huis met vreemde sloten waar nazipropaganda is gevonden geschonken aan een Duitse arts door de Utrechtse gemeente? Het zijn vragen die in de podcastafleveringen aan bod zullen komen. Sinds januari heeft de groep studenten zo’n 70 vragen binnengekregen, veel meer dan ze vooraf verwacht hadden. Zoals in de eerste aflevering te horen zal zijn, werd er al nagedacht over een rampenplan: “Wat als niemand een vraag heeft? Als alles al bekend is, wat gaan we dan onderzoeken? Maar dat viel best wel mee, eigenlijk,” zo vertelt Maurice, een van de presentatoren van de podcast. 

De podcast zal zich in de eerste afleveringen vooral gaan focussen op vragen rondom de Tweede Wereldoorlog, waarover verreweg de meeste vragen zijn binnengekomen. In een pand aan de Voorstraat, op het moment een voormalig studentenhuis, gaan al jarenlang cowboyverhalen rond over de geschiedenis van het huis tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat toen een hotel zou zijn geweest, en daar wilden Luc en zijn huisgenoten wel eens het fijne van weten.

Een andere vraag gaat over de bijzondere geschiedenis van een huis waar nazipropaganda is gevonden. Niet alleen zouden daar mensen zijn ondergedoken hebben gezeten, maar is het pand na de oorlog geschonken aan een Duitse arts. Kiki en Luka gingen langs bij de bewoners. "Eerst zag ik de vraag van Loes Donkers als een cool historisch verhaal om te onderzoeken,” vertelt Kiki. “Maar toen ik daar kwam en zag hoe veel het verhaal van die Joodse familie hen aangreep werd het veel meer dan dat."

Alle 70 vragen kunnen natuurlijk niet beantwoord worden, maar de studenten hebben zich individueel vastgebeten in enkele vragen die als subafleveringen van de podcast op de website of als video’s op de social media zullen verschijnen. Een van deze vragen wordt onderzocht door Bart: “Iedere Utrechter kent de ongeschreven regel dat de Domtoren als boegbeeld van de stad niet in hoogte mag worden overschreden. Waar komt deze regel eigenlijk vandaan?”

Na enkele maanden voorbereiding is de eerste aflevering nu te beluisteren op gebruikelijke podcast-kanalen, zoals Spotify, Apple Podcasts en SoundCloud onder de naam DOMcast, maar ook op de website, www.domcast.nl. In deze eerste aflevering wordt de luisteraar helemaal bekend gemaakt met het hoe en waarom van dit project, worden enkele studenten geïntroduceerd en wordt alvast een tipje van de sluier gelicht over het onderzoek naar de twee panden.