Nieuws

Geestige en juiste schetsen van Jan de Beijer

Wie kent hem niet? Zijn naam mag dan misschien niet bij iedereen bekend in de oren klinken, toch wordt iedere Utrechter regelmatig met zijn werk geconfronteerd. Er zijn weinig kunstenaars van wie een tekening levensgroot werd nagebouwd. De 18e-eeuwse tekenaar Jan de Beijer is dit postuum overkomen. Op een van de meest gefotografeerde locaties in stad Utrecht vlak voor de Domtoren. Bij de restauratie van bijna de gehele gevelwand van de Lichte Gaard bij de Oudegracht is een van de bekendste tekeningen van Jan de Beijer als voorbeeld gebruikt. 

In 1966 zijn Lichte Gaard 4 tot en met 7 gerestaureerd. In 1970 zijn ook de achtergevels gerestaureerd en dat is te zien vanaf Flora’s Hof. In 1974 volgde de restauratie van huis ‘t Craentgen op Lichte Gaard 3. Alle restauraties zijn gedaan met behulp van de tekening Gezicht op de Domtoren uit het Westen van 1746 van Jan de Beijer uit 1746. Op recente foto’s is te zien dat het hoekpand op Lichte Gaard 1 een restauratie verdient. Een plan daarvoor, met pilastergevel en klauwstukken, lag er al in 1971.

De Beijer

X1040 H1 13 Gezicht op Domtoren vanuit het westen Jan de Beijer 1746 HUA

X23270 401125 Hofland 1959 HUA

Vóór de restauratie (1959).

Lichte Gaard 4 tm 7 gerestaureerd 1969 GAU HUA

Lichte Gaard 2020

Jan de Beijer is volgens velen verreweg de grootste topografische tekenaar uit de 18e eeuw. Er zijn zo’n 1500 tekeningen bekend waarvan er circa 600 als gravure zijn uitgegeven. Een enorm aantal tekeningen die niet alleen mooi zijn, maar ook van documentaire waarde. Alleen al in Utrecht maakte hij, in 1744 en 1745, ongeveer tweehonderd stadsgezichten binnen en buiten de stadsmuren. Verder vertoefde hij tussen 1732 en 1775 in grote delen van Nederland en het Duitse Neder-Rijn gebied waar hij van alles vastlegde in tekeningen. Daarmee krijgen we een goed beeld van de 18de-eeuwse stad en het platteland. Gemeentearchivaris Samuel Muller schreef in zijn catalogus van de Topografische Atlas van Utrecht van 1878: ‘Jan de Beijer staat bovenaan door zijn geestige en juiste schetsen, altijd naar de natuur zelve vervaardigd’.

X1050 36070 Vredenburg 1736 HUA

Vredenburg

X1333 30577 Vredenburg kermis HUA

Vredenburg Kermis

X1322 30365 Jacobibrug Zandbrug en Weerdpoort 1736 1767 HUA

Jacobibrug, Zandbrug en Weerdpoort
 X1352 30482 Pausdam 1750 HUA

Pausdam

Jan de Beijer
Jan de Beijer werd in 1703 geboren in Zwitserland, waar zijn vader Johan Jacob de Beijer huurlingen wierf voor de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Op zesjarige leeftijd verhuisde Jan de Beijer met zijn ouders naar Emmerik. Rond 1722 ging Jan de Beijer naar Amsterdam om bij Cornelis Pronk het tekenvak te leren. Cornelis Pronk (1691-1759) was toen de bekendste topografisch tekenaar van de Nederlanden. Naderhand woonde De Beijer in Emmerik en Vierlingsbeek van waaruit hij in de zomer reisde om tekeningen te maken in Limburg, Gelderland, Oostelijk Brabant en het gebied van de Neder-Rijn van Emmerik en Kleef tot Uerdingen. In 1751 vestigde De Beijer zich in Amsterdam, waarna de nadruk van zijn werk op het gebied rond Amsterdam en Haarlem kwam te liggen. Na zijn werkzame periode in Amsterdam vertrok De Beijer naar het gebied rond Kleef en stierf volgens H. Romers in Doesburg in 1780. 

De Getekende Stad
Na de verschijning van een oeuvrecatalogus over Jan de Beijer door H. Romers stelde Tolien Wilmer van Het Utrechts Archief in 1987 een tentoonstelling en catalogus samen over Utrechtse stadsgezichten van De Beijer. In 2005 verscheen De Getekende Stad in oude tekeningen van 1550 tot 1900, een boek en tentoonstelling over bijna 600 topografische tekeningen. Hieronder een groot aantal topstukken uit de collectie van Het Utrechts Archief, zoals de kerktekeningen van Pieter Saenredam uit 1636, de serie tekeningen waarmee Herman Saftleven de ruïne van het schip van de Dom in 1674 heeft gedocumenteerd, en de tekeningen van Jan de Beijer van stad en regio Utrecht. In 2017 verscheen een nieuw boek en tentoonstelling over De Getekende Stad van 1900 tot 2000. In 2023-2024 is er een nieuwe tentoonstelling De Getekende Stad en een nieuwe versie van het boek De Getekende Stad 1550-1900.

Verder lezen
Wilmer, Jan de Beijer in Utrecht, stadsgezichten van een bekende tekenaar uit de 18e eeuw, 1987
Wilmer, Kipp, De Getekende Stad, Utrecht in oude tekeningen 1550-1900, 2005
Kieboom, Tekening Jan de Beyer staat model voor restauratie, Maandblad Oud-Utrecht 1971
Meulenbelt, De restauratie van Lichte Gaard 3, Maandblad Oud-Utrecht 1974

Foto’s: Het Utrechts Archief, Centraal Museum, Rijksmuseum, Oud-Utrecht

23 Vreeland 1745 HUA

Vreeland 1745

321 Kasteel te Vleuten 1740 HUA

Kasteel te Vleuten 1740

527 Loenen aan de Vecht met molen De Hoop 1752 HUA

Loenen aan de Vecht met molen De Hoop 1752

 Gezicht op Rhenen 1750 HUA

Gezicht op Rhenen 1750

Harmelen Jan de Beijer 1749 Rijks

Harmelen 1749

RP T 1888 A 1567 Vrolijke partij in het dorp Houten Rijks

Vrolijke partij in Houten

RP T 1894 A 3041 Stadhuis IJsselstein 1749 Rijks

Stadhuis IJsselstein

RP T 1899 A 4132 Gezicht in Amerongen 1750 Rijks

Gezicht in Amerongen

Bijlage(n)
Tekening Jan de Beyer model voor restauratie
Restauratie Lichte Gaard 3