Omslagbeeld

Nieuws

Presentatie themanummer Utrecht Boekenstad

Op donderdag 11 juni 2020 verschijnt het dubbeldikke themanummer van het Tijdschrift Oud-Utrecht over Utrecht Boekenstad. Een bekende Utrechtse schrijver neemt dan het eerste exemplaar in ontvangst op een toepasselijke plek: in de Bibliotheek Neude. De bijeenkomst, vanwege de coronamaatregelen in klein verband, wordt op 11 juni om 16 uur live uitgezonden via YouTube en is na afloop nog terug te kijken. Tijdens de presentatie is er ook een korte 'talkshow' met auteurs van artikelen uit het themanummer, die gaan over Utrechtse schrijvers, drukkers, uitgevers, bibliothecarissen en boekhandelaars door de eeuwen heen.

2020 TSOU03

Drukkers en dichters

Het omslag van het tijdschrift wordt gesierd door het oudst bekende gedrukte boek van het Nederlandse taalgebied, dat in 1473 in Utrecht werd gedrukt! Onderzoekers van de Universiteit Utrecht behandelen deze vroege periode in hun artikelen. Mede dankzij de aanwezigheid van de universiteit wemelde het ook in later eeuwen van de schrijvers in de stad. Zo ontpopte menig theologiestudent zich in de 19e eeuw tot dichtende dominee. Nicolaas Beets was in diezelfde periode een stadsdichter avant la lettre. In 1873 pleitte hij in een gedicht 'Voor de Utrechtsche waterleiding'.

Utrecht vs. Amsterdam

Voor sommige schrijvers vormde Utrecht een dankbaar decor, anderen wilden liefst zo snel mogelijk weg uit de Domstad. 'In Utrecht zitten is tijd en levenslust verspillen', vond Slauerhoff, zoals zijn biograaf Wim Hazeu beschrijft in het themanummer. Zelfs Utrecht-chroniqueur C.C.S. Crone vertrok uiteindelijk naar Amsterdam, nadat hij tijdens de bezetting bij uitgeverij Bruna had gewerkt. De jonge auteurs van de zogenaamde Utrecht Maffia zetten zich eind 20e eeuw juist nadrukkelijk af tegen de hoofdstad, herinnert Ronald Giphart zich in een interview. Andere artikelen gaan bijvoorbeeld over de Utrechtse bibliotheek in de wederopbouwperiode en de 'vrouwenboekhandel' Savannah Bay.

Utrechtse schrijfsters

Ook al speelden mannen in de Utrechtse boekenwereld vaak de hoofdrol, de stad telde ook vele vrouwen die publiceerden of zich anderszins met boeken bezighielden. Daarvoor is in het themanummer extra aandacht, mede dankzij de bijdrages vanuit het internationale onderzoeksproject 'Women writers in history' (KNAW). Over de 'rebelse' Belle van Zuylen blijkt meer dan één verhaal te vertellen. De Utrechtse schrijfster A.S.C. Wallis werd beroemd in Hongarije, terwijl Agatha Snellen (bekend van de school) een Indische equivalent schreef van Niels Holgersson's wonderbare reis.