Nieuws

Er zit toekomst in bedrijfsgeschiedenis

Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum Stichting Bedrijfsgeschiedenis 

De Stichting Bedrijfsgeschiedenis (SBG) bestaat 25 jaar en laat dit niet ongemerkt voorbijgaan. Op 14 februari 2020 organiseert SBG daarom een veelzijdig symposium waarin de kracht van bedrijfsgeschiedkunde centraal staat. Verschillende sprekers afkomstig uit onderzoek en praktijk zullen op uiteenlopende manieren een ode brengen aan de bedrijfsgeschiedenis. Dit leidt tot verrassende inzichten waarin wij u graag meenemen. 

Bedrijfsgeschiedenis - meer dan alleen wetenschap 

Bedrijfsgeschiedenis is behalve een vitaal wetenschapsterrein tegenwoordig ook dagelijkse kost binnen bedrijven. Prominente ondernemingen als Pon, Van Oord, Douwe Egberts, KLM, Heineken en Achmea illustreren dit door het zorgvuldig opbouwen en creatief benutten van hun bedrijfshistorische collectie. 

Geschiedenisverhalen etaleren kennis en kunde, zij verbinden. Denk bijvoorbeeld aan talloze (reclame-)uitingen en publicaties, waarin het rijke verleden de authenticiteit van merken en bedrijven onderstreept. En ook aan het actief met klanten en medewerkers delen van de ups en downs die een bedrijf heeft doorstaan en die bepalend zijn voor het karakter en succes van vandaag. Dit is overigens niet alleen iets van grote bedrijven, ook kleinere bedrijven als Widenhorn en Spido zijn zich bewust van hun verleden en koesteren dit. 

Bedrijfsgeschiedenis is zelfs tastbaar. Denk aan gebouwencomplexen met een rijke bedrijfshistorie, die deel uitmaken van de skyline en door zowel overheid als lokale gemeenschap worden omarmd en nieuwe bestemmingen krijgen. Een van de bekendste voorbeelden is de Van Nelle Fabriek in Rotterdam; een ander voorbeeld is de Cereolfabriek in Utrecht. Tastbaar zijn ook reconstructies van productielijnen, zoals in de Heineken Experience in Amsterdam en de Verkade Paviljoen in het Zaans Museum. Bezoekers lopen hier letterlijk ín het bedrijfsverleden. 

Uniek symposium – mis het niet 

In het unieke symposium dat SBG organiseert in de Cereolfabriek te Utrecht, besteden sprekers uit zowel wetenschap als bedrijfsleven aandacht aan bovengenoemde aspecten. Zij nemen hun publiek mee naar de schatkamers, inspiratiebronnen en verdienmodellen die besloten liggen in bedrijfsgeschiedenis, waarbij het bijzondere perspectief van familiebedrijven ook de aandacht krijgt. 

Het symposium biedt een uitgelezen kans om (nader) kennis te maken met de reikwijdte, actualiteit en toekomstige ontwikkelingen van bedrijfsgeschiedenis, niet op de laatste plaats door het verhaal van onze mystery guest. 

Kosten en inschrijving 

Het symposium is gratis toegankelijk voor donateurs van SBG. Niet-donateurs betalen eenmalig € 25,- en zijn hiermee direct verzekerd van een jaar donateurschap. Daarmee laten zij zien bedrijfsgeschiedenis een warm hart toe te dragen en te ondersteunen. 

Voor meer informatie over het symposium en SBG, alsmede voor aanmeldingen, zie verder.

 

Bijlage(n)