Nieuws

Afscheidscollege Leen Dorsman

Ons symposium Erfgoedparticipatie: Erfgoedt Verbindt op 14 oktober werd geleid door Leen Dorsman. Wie is hij? Als kennismaking hieronder het verslag van zijn afscheid als hoogleraar Universiteitsgeschiedenis op 17 februari, waarmee een einde kwam aan zijn decennialange inzet voor het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. 

Zijn afscheidscollege droeg de titel Universiteit in crisis? De Universiteit Utrecht, 1986-2021. Met aandacht voor het vertrekpunt met tekort aan budget, veel losse contracten, opkomst tweefasenstructuur, nieuwe initiatieven als de manifestaties Mens en Wetenschap en Space ’86 met Saturnusraket op de Domtoren, het BaMa systeem, de opkomst van Utrecht Science Park, van het Sovjetachtige brutalisme van Transitorium I, II en III tot een campus als staalkaart van hedendaagse architectuur, toestroom van studenten en een hoge positie van Universiteit Utrecht op de Shanghai index.

Leen Dorsman 1

Leen Dorsman 2

Er was grote belangstelling in de Aula van het Academiegebouw. Rector magnificus Henk Kummeling sprak zijn lof uit voor de betekenis van Dorsman als hoogleraar, bekroond docent, schrijver en hoofd van het Departement Geschiedenis. Leen Dorsman blijft actief voor Oud-Utrecht, hij was lid van de redactie Tijdschrift Oud-Utrecht en auteur van vele artikelen in Tijdschrift en Jaarboek. In 2021 verzorgde hij de Van der Mondelezing over het studentenleven in de 17e en 18e eeuw en was hij te gast in de Podcast Oud-Utrecht.

Lees meer over het afscheidscollege in de bijlage onder deze pagina.

Tastend door de tijd
Bij dit afscheid verscheen een schitterend boek, door uitgeverij Matrijs in samenwerking met Universiteit Utrecht, onder redactie van Marijke Huisman, Jeroen Koch en Dirk van Miert. Het heet Tastend door de tijd, een greep uit vier eeuwen Utrechtse wetenschapsgeschiedenis. Het boek bevat 40 bijdragen van collega’s binnen en buiten de afdeling Cultuurgeschiedenis en het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De auteurs belichten door het gebruik van lieux de mémoires, plaatsen van herinnering, op een toegankelijke en soms humoristische wijze de Utrechtse wetenschapsgeschiedenis. Deze ‘plaatsen’ gelden hier in het breedste begrip van het woord, zowel objecten, architectuur als symbolen zijn onderwerp van reflectie. Het gaat over materieel erfgoed als de Smeetoren, Sonnenborgh, de Ponskaart, Trans II, het Universiteitsmuseum, de globes van Addison en Blaeu en de Paardenkathedraal, maar ook immaterieel erfgoed als het studentenlied Gaudeamus igitur, lustrumvieringen, studentenverzet en de ontwikkeling van gezichtsbeharing in de Nederlandse geschiedbeoefening.

Meer informatie over de publicatie Tastend door de tijd.

Leen Dorsman 3

Universiteit in Crisis? De Universiteit Utrecht 1986-2021
Hieronder als bijlage het Afscheidscollege van Leen Dorsman als hoogleraar Universiteitsgeschiedenis op 17 februari 2023

Bijlage(n)
Leen Dorsman: Universiteit in crisis