Houtplein Artikel

Nieuws

Artikel Houtplein en documentaire De Onmaatschappelijken

In het decembernummer van Tijdschrift Oud-Utrecht verschijnt een artikel van Jasper Bongers en Duco Heijs over het Houtplein. Onder toezicht van een opzichtersechtpaar werd daar rust, reinheid en regelmaat bijgebracht aan ‘onmaatschappelijken’. Het artikel gaat vooral over het einde daarvan in de jaren 70, waarbij het Aktiecomité Pijlsweerd een belangrijke rol speelde. Er verscheen onlangs ook een documentaire over de 'woonscholen', die online is terug te zien.

Kalter

Filmmaker Babbe de Thouars uit Ondiep maakte de tweedelige documentaire De Onmaatschappelijken. Woonscholen in Utrecht. Daarin halen oud-bewoners van het verdwenen Houtplein, het Anthonieplein en de (tweede) Hooipoort herinneringen op aan een gevoelig verleden. De documentaire ging op 3 oktober 2021 in première in het Zimihc Theater Zuilen en is uitgezonden door RTV Utrecht op 10 en 17 oktober. Deze twee aflevering van DocU zijn terug te zien op de website van RTV Utrecht.

Aflevering 1 gaat over het ontstaan van de wooncomplexen en de vroege geschiedenis. Wat voor mensen woonden er en hoe kwamen ze daar terecht? Aflevering 2 beschrijft de ontwikkeling vanaf de jaren 60 tot aan de sloop in de jaren 70. Er is aandacht voor de gezelligheid en het sociale leven, maar ook voor het stigma dat het wonen op het Houtplein of de Hooipoort met zich mee bracht.

Voor wie nog meer wil zien is op Youtube Woonschool Houtplein te vinden, een (afstudeer)film van Leona Bishop, Nelleke Bos, Elaine Meuldijk en Christien de Munck uit de jaren 80. Daarin komt ds. Gerard Duitemeijer, gewezen opzichter van het Houtplein en directeur van de Stichting Volekswoningen, uitgebreid aan het woord.