Presentatie Straatnamenboek

Nieuws

Presentatie Straatnamenboek (video)

Tijdens het Historisch Café op 14 april was de presentatie van Het Utrechts Straatnamenboek. U kunt hier de hele presentatie terugkijken. 

Presentatie Straatnamenboek 08

Presentatie Straatnamenboek 01

Erik Tigelaar was jarenlang werkzaam bij Het Utrechts Archief en is nu als Hoofd Kennis en Collecties verbonden aan het Nederlands Openluchtmuseum. In de periode 1997-2016 was hij lid van de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Utrecht. Hij is de auteur van het nieuwe Utrechtse Straatnamenboek. De bijna 350 straten die dateren van vóór 1850 worden uitgebreid beschreven, inclusief eerdere benamingen, vroegste vermelding en de verklaring van de huidige naam. Bij straten van recentere datum wordt volstaan met de datum van vaststelling en een korte verklaring van de naam.

Straatnamenboek M06

Presentatie Straatnamenboek 10

Presentatie Straatnamenboek 11

In zijn presentatie tijdens het Historisch Café schetste Tigelaar de geschiedenis van de straatnaamgeving in Utrecht en vertelde een aantal bijzondere verhalen achter Utrechtse straatnamen. In Utrecht stellen Burgemeester en Wethouders sinds 1832 de straatnamen vast. Daarvoor ontstonden ze spontaan en daarover zijn geen klachten bekend. Uit 1165 dateert de eerste vermelding van een straatnaam platea suburbana en dat betekent straat onder de burcht en die kennen we nu als de Zadelstraat. Uit 1776 dateert de eerste kaart van Utrecht die ook straatnamen geeft. Veel straten kregen in de loop der tijd andere namen. Rond het midden van de 19e eeuw ontstond er belangstelling voor het ontstaan en de betekenis van de straatnamen. In de jaren 1844-1846 publiceerde Nicolaas van der Monde zijn driedelige Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der Stad Utrecht

Presentatie Straatnamenboek 03

Aan het einde van de bijeenkomst overhandigde Tigelaar het eerste exemplaar van Het Utrechts Straatnamenboek aan Dick de Jong, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Het boek is een uitgave van Wbooks in samenwerking met Oud-Utrecht.

Presentatie Straatnamenboek 05

Straatnamenboek M10

Straatnamenboek M01

Straatnamenboek M14

Presentatie Straatnamenboek 12

Het Utrechts Straatnamenboek is te koop in de Utrechtse boekhandel en bij uitgever Wbooks.

Een preview van Het Utrechts Straatnamenboek is te bekijken in deze pdf

Hieronder is de video met de volledige presentatie te bekijken: