Maliebaanstation

Nieuws

150 Jaar Maliebaanstation

In het Spoorwegmuseum is de tentoonstelling 150 jaar Maliebaanstation geopend. Conservatoren Arjan den Boer en Evelien Pieters vertelden over de Oosterspoorweg en de inrichting van de tentoonstelling: over wonen en werken op het station, het ontwerp en de bouw van de Oosterspoorweg en het station door de jaren heen. Van het station waar de trein naar Parijs vertrok, naar rangeer- en goederenstation. En van de zwarte bladzijde in de Tweede Wereldoorlog tot de huidige functie als museum.

IMG 0098

Op 10 juni 1874 opende de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij een zijtak van de Oosterspoorlijn die van Hilversum naar Utrecht liep. De keuze voor de plek van het station had nog wat voeten in aarde. Het oorspronkelijk geplande tracé ging over de Singel en het Zocherplantsoen met een station aan het Hieronymusplantsoen en demping van de Stadsbuitengracht. Dit leidde tot forse protesten van omwonenden en ook de gemeenteraad was tegen. De bezwaren richtten zich op verlies van wandelgroen, afsluiting van de vaarroute en stremming van het wegverkeer. Ook vreesde men overlast van ‘rollende en rookende locomotieven’. Buys Ballot van het KNMI op bolwerk Zonnenburg was bang voor verstoring van de meetapparatuur, terwijl de gevangenisdirecteur van Wolvenplein vreesde dat gevangenen door passerende treinen steeds aan de buitenwereld zouden denken en ‘ligter plannen tot ontvluchting beramen’.

Directeur Leontien Lems is blij dat er voor het eerst in twintig jaar weer een tentoonstelling is in het stationsgebouw. En, de tentoonstelling is een cadeau aan de stad, want deze is gratis toegankelijk. Van 25 april tot en met 1 november in het Spoorwegmuseum.

Meer lezen over de geschiedenis van het Spoorwegmuseum

IMG 0060

IMG 0066

IMG 0097

IMG 0083

IMG 0086

IMG 0100

IMG 0102