Canon Nederland

Nieuws

Canon van Nederland en Utrecht

Op 22 juni 2020 presenteerde de commissie Herijking Canon van Nederland de vernieuwde Canon. Er is ook een regiocanon voor Utrecht.

De Canon van Nederland bestaat sinds 2006. Op verzoek van de minister van OCW ontwikkelde de commissie Van Oostrom een Canon in vijftig vensters, van de Hunebedden tot Europa, in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs. In 2019/2020 heeft een commissie onder leiding van prof. dr. James Kennedy de eerste Canon herzien. Sinds de start in 2006 is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen. Dat heeft geleid tot een bijgestelde Canon, met opnieuw een slingerlijn van vijftig vensters die onderling verbonden zijn door zeven thematische hoofdlijnen. Kijk hier voor de nieuwe Canon van Nederland

Utrecht

Er zijn ook regiocanons. De Canon van de stad Utrecht is één van de Utrechtse canons. Naast de Canon van de stad Utrecht zijn er nog vier regiocanons, een aantal lokale canons en speciaal voor het onderwijs is er een Canon voor in de klas. De ontwikkeling van de Canon van de stad Utrecht is een samenwerkingsproject van Vereniging Oud-Utrecht, Het Utrechts Archief, Centraal Museum, Afdeling Erfgoed gemeente Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. De vensters van de Canon van de stad Utrecht zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan de nationale canon, die verplichte stof is in het onderwijs. Daarnaast zijn onderwerpen toegevoegd die specifiek Utrechts zijn, zoals de Dom, Suster Bertken, Vrede van Utrecht en Nijntje. Kijk hier voor de regiocanon van Utrecht. 

Canon Utrecht