Unie Van Utrecht Fokke

Nieuws

Utrecht Time Machine presenteert de Unie van Utrecht

Zonder de Unie van Utrecht, een belangrijk bondgenootschap in de strijd tegen Spanje, zag het Nederland van vandaag er heel anders uit. Daar hebben een woedende vrouw met een pikhouweel, een stiekeme protestantse dominee en een groep opstandige edelen wel voor gezorgd. Godsdienstvrijheid en onafhankelijkheid, dat waren hun idealen. 

Unie van Utrecht

Afbeelding: Voorstelling van het sluiten van de Unie van Utrecht op 23 januari 1579. Prentje van Simon Fokke, midden 18de eeuw, naar de gebeurtenis van 1579, afkomstig uit een onbekende publicatie. Deze prent behoort tot de Atlas Coenen van 's Gravesloot. Het Utrechts Archief.

Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht getekend, in de kapittelzaal van de Domkerk. Tegenwoordig is dit de aula van het Academiegebouw. Midden op het Domplein vind je de initiatiefnemer van de Unie van Utrecht: Jan van Nassau, de jongere broer van Willem van Oranje. Hij ondertekende als eerste de overeenkomst tussen de noordelijke gewesten en een aantal steden die zich gezamenlijk verzetten tegen de Spaanse bezetting. Het verdrag was in de eerste plaats een militair verbond tussen opstandige Nederlandse gewesten. Samen legden zij een aantal belangrijke dingen vast op het vlak van defensie, belasting en vrijheid van godsdienst. De samenwerking mondde uiteindelijk uit in de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en zelfs in het ontstaan van Nederland zoals we het nu kennen. Toch duurde het nog even voordat er gesproken kon worden van vrede. De Unie van Utrecht was dan wel ondertekend, maar de Tachtigjarige Oorlog bleek nog niet ten einde te zijn. 

Utrecht Time Machine brengt de Unie van Utrecht tot leven met drie routes, een wandeling door de binnenstad van Utrecht en twee fietstochten door de provincie. In deze presentatie zijn bijdragen verwerkt van de Historische Vereniging Oud-Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. 

Unie van Utrecht wandeling (5,3 km)
Hier is een self-guided audiotour door de binnenstad! 

Unie van Utrecht fietstocht (korte versie, 50 km)
Hier is een self-guided audiotour door de provincie!

Unie van Utrecht fietstocht (lange versie, 60 km)
Hier is een self-guided audiotour door de provincie!