Nieuws

Het herwonnen water

In 2003 zit er weer water in het gedempte stuk singel tussen de Bemuurde Weerd en het Paardenveld. Het is voor Hans Zijlstra, historicus, aanleiding om in datzelfde jaar voor Oud-Utrecht een artikel te schrijven over de geschiedenis van de Utrechtse singels.

Herwonnen water 2020Hij gaat daarbij helemaal terug naar de Middeleeuwen toen het water nog de belangrijkste transportweg in en naar de stad vormde. Hij eindigt met het plan Feuchtinger aan het eind van de jaren vijftig waarin de demping van de volledige singel en aanleg van een rondweg rond de binnenstad wordt voorgesteld. In 1968 wordt begonnen met de demping van het westelijk singelgedeelte. In 1989 besluit het College van B&W de mogelijkheid van heropening van de singel te onderzoeken en tien jaar later werd officieel het startsein gegeven tot herstel van de singelstructuur.

Hier vindt u de visie van Oud-Utrecht uit 2002 en bijgaande het artikel van Hans Zijlstra.

Bijlage(n)