Maria Magdalena Lantaarnconsole

Nieuws

Het is tijd voor Maria Magdalena!

Deze mysterieuze en inspirerende vrouw houdt de gemoederen al eeuwenlang bezig. Ze krijgt nu haar eigen tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent, vol bijzondere topstukken die voor de gelegenheid naar Utrecht komen.

De oudste verbeelding dateert uit de elfde eeuw, de nieuwste kunstwerken zijn dit jaar nog gemaakt. Sta oog in oog met Maria Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming door de eeuwen heen.  Na tentoonstellingen over belangrijke figuren uit de geschiedenis van het christendom als Franciscus, Maria en Luther is het tijd voor Maria Magdalena. De tentoonstelling is vanaf 25 juni 2021 tot 9 januari 2022 geopend, zie https://www.catharijneconvent.nl/

Maria Magdalena in Utrecht
In het Jaarboek Oud-Utrecht 2020 staat een artikel van Lieke Wijnia en Anna-Belle Dijkema over de inspiratie die Maria Magdalena aan Utrecht bood, als vrouw in rijke kleding, als bekeerde gevallen vrouw, en als visionaire en wijze vrouwelijke apostel. De oudste banden van stad Utrecht met Maria Magdalena zijn te vinden bij de Domkerk, de wijdingsdag van de Domkerk was sinds 1173 op 22 juli, de feestdag van Maria Magdalena. De feestdag was een viering van de wijdingsdag in de Domkerk, een dag later een grote processie met alle pracht en praal van relieken rondom de stad, daarna een twintig dagen durende kermis. In middeleeuws Utrecht was er sprake van twee kloosters die aan Maria Magdalena waren gewijd. Het eerste Magdalenaklooster was gevestigd in de huidige wijk Wittevrouwen, die haar naam aan de in het wit geklede nonnen in het klooster ontleende. Aan het einde van de veertiende eeuw werd er een ander Magdalenaklooster gesticht, ditmaal tussen de Nieuwegracht, de Magdalenastraat en het Servaasbolwerk. Net als in het eerder bestaande Wittevrouwenklooster werd ook hier plaats geboden aan prostituees die hun leven wilden veranderen. Er zijn nog veel meer tekens van Maria Magdalena in beelden, schilderijen, een Magdalenaklok in de Domtoren.

Maria Magdalena Rijksmuseum SK A 372 Jan van Scorel

Maria Magdalena, Jan van Scorel, 1530, Rijksmuseum

Maria Magdalena Dombeeld Jan Nude 1450 Centraal Museum

Maria Magdalena Dombeeld, Jan Nude, 1450, Centraal Museum

Lantaarnconsole
Ter hoogte van Nieuwegracht 94 prijkt een lantaarnconsole met daarop een reliëf van een zalfpot, het symbool van Maria Magdalena. Deze console is rond 1965 vervaardigd en geplaatst. In de buurt van Nieuwegracht 123 is een console waarop een Maria Magdalena te zien is die de voeten van Jezus wast. Ze is afgebeeld in de traditionele voorovergebogen pose, laag bij de grond, met lange haren die langs haar gezicht vallen. Jezus houdt zijn handen omhoog, de rechterhand in een zegenend gebaar, terwijl Maria Magdalena zijn voeten in haar handen houdt.

Magdalenabrug Nieuwegracht

Magdalenabrug over de Nieuwe Gracht.

Kijk hier voor actuele informatie over de tentoonstelling 

Bron: Wijnia en Dijkema, Maria Magdalena in Utrecht, Jaarboek Oud-Utrecht 2020, Stoppelenburg en Wilmer, De Lantaarn Spreekt, Oud-Utrecht