Belgische Vluchtelingen I 64

Nieuws

Binnenhalen of buitensluiten? Vluchtelingenproblematiek in Nederland tijdens de Grote Oorlog en nu

De vluchtelingenproblematiek is een actueel thema in Europa. Duizenden vluchtelingen komen Europa binnen in de hoop hier een beter bestaan op te bouwen. Zij hebben voedsel en een dak boven hun hoofd nodig, maar Europa is nauwelijks in staat om dat te bieden. 

Hoewel de komst van de vele vluchtelingen een actueel probleem lijkt, bewijst een nader onderzoek naar de Nederlandse geschiedenis het tegendeel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zocht een groot aantal Belgische vluchtelingen haar heil in Nederland, waarbij men in Nederland voor dezelfde logistieke problemen kwam te staan als nu. Daarnaast vormde de integratie van de vluchtelingen evenals vandaag de dag een uitdaging. Op 3 december 2015 organiseert de Utrechtse Historische Studentenkring in samenwerking met de stagegroep van Museum Huis Doorn een symposium over deze thematiek. Centraal staat de vraag hoe men in Nederland omging met de komst van de vluchtelingen. Hierbij wordt ruimschoots aandacht geschonken aan de spraakmakende asielaanvraag van keizer Wilhelm II.

In de lezingen zal allereerst gefocust worden op de geschiedenis van Nederland en de Eerste Wereldoorlog. Hierbij wordt de rol die Nederland tijdens de oorlog speelde belicht. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de manier waarop de Belgische vluchtelingen onthaald werden in Nederland en de rol die de adel hierin had. Voorts worden de komst van keizer Wilhelm II en zijn verblijf in Doorn belicht. Tot slot worden de geschiedenis en de hedendaagse vluchtelingenproblematiek met elkaar verbonden.

Het symposium vindt op 3 december 2015 plaats in het Centraal Museum te Utrecht. Een kaartje kost € 7,50. Koffie en lunch zijn inbegrepen.