Lintjes

Nieuws

Lintjesregen 2021

Vandaag zijn drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan leden Oud-Utrecht voor hun bijdrage om de kennis en belangstelling voor geschiedenis van Utrecht te bevorderen!  Nieuwe boeken, tijdschriften en vele samenwerkingen over erfgoed Utrecht zagen het licht dankzij het drietal Renger de Bruin, Maurice van Lieshout en Heins Willemsen. De waardering voor maatschappelijke verdiensten spreekt uit deze Koninklijke onderscheidingen, ze waren actief voor Oud-Utrecht en meer.

Renger de Bruin 26 april 2021

Renger de Bruin

Door zijn talrijke publicaties, onder andere in het Tijdschrift Oud-Utrecht en het Jaarboek, bijdragen aan Historische Cafés, rondleidingen als conservator stadsgeschiedenis door Centraal Museum en zeker ook de historische kroegentochten was historicus Renger van grote betekenis voor het toegankelijk maken van de Utrechtse geschiedenis voor een breed publiek. Ook de Van der Monde-lezing over de Vrede van Utrecht en het standaardwerk ‘Een paradijs vol weelde. Geschiedenis van de stad Utrecht’ en Utrecht in Vogelvlucht zijn bijzondere resultaten.

Daarnaast zijn we Renger zeer erkentelijk voor de vele jaren dat hij zijn deskundigheid heeft ingezet in onder meer het Bestuur van de Vereniging en de Stichting Utrechtse Kastelen, als adviseur voor het Utrechts Geveltekenfonds en als hoogleraar Utrecht Studies aan Universiteit Utrecht. We wachten door corona al enige tijd op een mooie lezing en boek over de adelsgeschiedenis in Provincie Utrecht. Die komen vast nog wel.
De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht.

Maurice van Lieshout 26 april 2021

Maurice van Lieshout

Maurice was 18 jaar eindredacteur van ons Tijdschrift Oud-Utrecht. Onder zijn leiding is het Tijdschrift uitgegroeid tot een toonaangevend podium voor de Utrechtse geschiedenis. Mede dankzij Maurice, met inspirerende bijdragen aan het Tijdschrift, lezingen, Historische Cafés is de belangstelling voor geschiedenis en erfgoed de laatste jaren sterk gegroeid, getuige ook het toenemend ledental van onze Vereniging. We zijn Maurice zeer erkentelijk voor de toewijding en het niet aflatend enthousiasme voor de Utrechtse geschiedenis. Het heeft tot mooie publicaties en evenementen geleid. Hier memoreren we graag het themanummer van het Tijdschrift Oud-Utrecht over Lust en Liefde in Utrecht (2019) dat als laatste onder de verantwoordelijkheid van Maurice verscheen. De reconstructie van de ‘Groote Dada-avond’ uit 1923 was legendarisch. Maurice deed de eindredactie van het boekje Utrecht-DADA. Ook het boekje en de online special over de Utrechtse Paus Adrianus en de wording van het pausbeeld zijn exemplarisch voor de grote deskundigheid en brede oriëntatie van Maurice. Artikelen en boeken verschijnen nog steeds uit de handen van Maurice, we hopen er nog lang van te genieten.
De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht.

Heins Willemsen

Heins Willemsen

We zijn Heins zeer dankbaar voor de jaren dat hij als voorzitter leiding gaf aan het Bestuur van de Historische Vereniging en aan de Stichting Steunfonds Oud-Utrecht. Ook zijn rol in de commissie Grote Excursie is bijzonder gewaardeerd. Heins is als geen ander in staat mensen te verbinden die actief zijn op het terrein van geschiedenis en erfgoed in stad en regio Utrecht. Onze Vereniging heeft daar veelvuldig van geprofiteerd. De inspanningen van Heins voor (het jaar van) het Religieus Erfgoed hebben zo stap voor stap geleid tot de gemeentelijke kerkenvisie voor Utrecht. Een mooi voorbeeld van de wijze waarop Heins doelstellingen van de Vereniging wist te verbinden met gemeentelijk beleid. Ook de prijsvraag die Oud-Utrecht uitschreef voor de herbestemming van het oude Tivoli leidde Heins in goede banen. Hier kwam weer een mooie verbinding tot stand tussen het werk van de Vereniging en het beleid van de gemeente.  Een kinderboek over Utrecht 900 is het nieuwste project waar Heins mee bezig is, en dat is onze steun waard. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door Ruud van Bennekom, burgemeester van Bunnik.

Dick de Jong, voorzitter Oud-Utrecht

--- 

Foto kussen: Desiree Meulemans.