Van Zijstweg Hovenierswoning

Nieuws

Huis van Mien als gemeentelijk monument

Een maand geleden heeft de Commissie Welstand en Monumenten een voorstel van Oud-Utrecht besproken: het verzoek hovenierswoning ‘Mien’ aan te wijzen als gemeentelijk monument. De hovenierswoning op de Van Zijstweg is uit het einde van de 19e eeuw. 

Het verzoek heeft de Commissie Cultureel Erfgoed al in 2012 gedaan! De afgelopen jaren hing het voortbestaan van de woning aan een zijden draadje. De plannen voor verbreding van de Van Zijstweg zijn aangepast en in februari definitief geworden. Vervolgens is het verzoek van Oud-Utrecht weer in behandeling genomen.

De woning uit dit voormalige hoveniersgebied is in 1927 ingrijpend verbouwd en het toenmalig ontworpen interieur is grotendeels behouden gebleven. De woning is gemeentelijk eigendom en de gemeente is voornemens haar te verkopen.

De Commissie Welstand en Monumenten heeft haar eerdere advies bevestigd en is positief over het voornemen om de voormalige hovenierswoning de status van gemeentelijk monument te geven. “De woning vormt een bijzonder samenspel met de haven en is als kleinschalig element welkom in een grootschalige omgeving. Daarnaast worden de monumentale en cultuurhistorische waarden onderkend, met name door de nagenoeg originele staat van het interieur. Dit vereist ook een zorgvuldige overdracht naar een nieuwe eigenaar en toekomstig gebruik.” Het is nu aan wethouder Anke Klein om dit advies te bekrachtigen.

Meer achtergrond over deze bijzondere woning is te lezen in het artikel dat Martine Bakker al in 2002 schreef in het Tijdschrift Oud Utrecht (MOUT 2002-nr.3). Deze tekst is als bijlage bij dit bericht gevoegd, blader daarvoor helemaal naar onderen op deze pagina.

Foto: Van Zijstweg hovenierswoning - Marcella Dorigo 2015

Bijlage(n)